§ 31 Tampereen Tullikamarinaukion ympäristön yleissuunnitelman tilaaminen Sitowise Oy:lta.

Lataa  Kuuntele 

TRE:5538/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki teettää asemakaavan nro 8662 yhteydessä selvityksiä, joilla varmistetaan suunnittelualueen ja toteutusalueen tekninen ja toiminnallinen kytkeytyminen Tullin alueelle. Työn lopputuloksena syntyy yleissuunnitelmatasoinen asemapiirustus liikenneratkaisuista ja kunnallistekniikan muutostarpeista, työselostus ja muutosten alustava kustannusarvio. Työn avulla varmistetaan asemakaavan toteutuskelpoisuus.

Tarjous on kysytty 6.2.2019 sähköpostitse. Sitowise Oy on pyynnöstä tarjoutunut 23.5.2019 Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnan puitesopimukseen TRE:9237/02.07.01/2016 perustuen toteuttamaan pyydetyn tehtävän. Tarjous on hyväksyttävissä

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Sitowise Oy:lta (Y-tunnus 2335445-0) Tullikamarinaukion ympäristön yleissuunnitelman suunnittelutehtävät. Tehtävänä on laatia tarkennettu yleissuunnitelma Tullikamarinaukion ympäristöstä katujen, pysäköintijärjestelyjen ja kunnallistekniikan osalta 18.3.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti hintaan 46 873,00 € (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja veloitusperuste on Tampereen kaupungin ja Sitowise Oy:n välinen Yleisten alueiden tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelupalvelujen hankinnan puitesopimus (TRE:9237/02.07.01/2016).

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman osuus työn kustannuksista on 23 441,50 € (alv 0%) ja se suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_017924311 Elosa Tullin alue. Tampereen kaupungin liikennesuunnittelun osuus kustannuksista on 23441,50 € (alv 0%) ja se suoritetaan kustannuspaikalta M1114_016439, 4070454 2201. Konsultti laskuttaa liikennesuunnittelun ja kehitysohjelman osuudet  erikseen.Osapuolten laskuista pitää ilmetä kokonaissumma, maksettava osuus sekä päätöksen mukaisen summan jäljellä oleva osuus. Laskuihin tulee liittää tämä päätös sekä ostotilaus.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimivat hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja projektiarkkitehti Anna Hyyppä sekä liikenneinsinööri Timo Seimelä.

Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere