§ 31 Tampereen asemakeskus, Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liittymän yleissuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:2733/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.4.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liittymän toimivuus iltapäivän ruuhkahuipun aikaan on nykyisin heikkoa. Pakkahuoneenaukiolta liittyminen Ratapihankadulle etelään on hankalaa ja liikenneturvallisuus ajoittain huono. Pakkahuoneenaukion liikenne lisääntyy tulevaisuudessa, jos sen kautta toteutetaan kulku Tullintorin pysäköintilaitokseen ja P-Hämppiin toteutetaan 500 pysäköintipaikan laajennus ilman uusia ajoyhteyksiä. P-Hämpin laajennuksen ja Tullin alueen suunnittelun yhteydessä on todettu, että Pakkahuoneenaukion liikennemääriä ei voida lisätä ilman, että liittymää Ratapihankadulle parannetaan. Suunnitelmissa on esitetty ensisijaisena ratkaisuna liikennevalo-ohjausta. Asemakeskuksen suunnittelun yhteydessä Pakkahuoneenaukiolle on suunniteltu kaukoliikenteen bussiterminaalia. Bussiterminaalin sisään- ja ulosajoliittymät on alustavissa suunnitelmissa esitetty erillisiksi liittymiksi. Tampereen henkilöratapihan muutosten yhteydessä Itsenäisyydenkadun ylittävä silta uusitaan Ratapihankadulla. Silta on suunniteltu levennettäväksi niin, että sillalle mahdutaan toteuttamaan eroteltu jalankulku ja pyörätie. Mahdollisia autoliikenteen lisäkaistoja siltasuunnitelmassa ei ole huomioitu. Sillasta on laadittu yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelman on määrä alkaa syksyllä 2020. Tässä työssä tehtävänä on laatia yleissuunnitelmatasoinen tarkastelu Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liittymän parantamisesta. Työssä tutkitaan ja määritetään liittymään tarvittavat kääntymiskaistat ja niiden vaikutus Itsenäisyydenkadun sillalle sillan jatkosuunnittelua varten. Työn aikana laaditaan toimivuustarkastelut liittymän toimivuudesta bussiterminaalin kanssa ja ilman bussiterminaalia.

Sitowise Oy antoi pyynnöstä tarjouksen tähän työhön 15.4.2020. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja veloitusperuste: Tampereen kaupungin ja Sitowise Oy:n välinen Liikennesuunnittelun puitesopimus. Tarjous on hyväksyttävissä.

Liitteet

  • Tarjous  (Tarjousnumero 10203702) 16.4.2020

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liittymän yleissuunnitelman tekemisen  Sitowise Oy:lta (Y-Tunnus 2335445-0) hintaan 16 747 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja liikenneinsinööri Katja Seimelä. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunne

Organisaatiotieto

Tampere