§ 34 Tampereen asemakeskus, maisemasuunnittelun konseptointi ja julkisen ulkotilan yleissuunnitelma asemakaavoitusta varten

Lataa  Kuuntele 

TRE:2735/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.4.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työn tavoitteena on laatia julkisen ulkotilan maisemasuunnittelun konseptointi ja yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Työssä tarkastellaan asemakeskuksen julkisen ulkotilan kokonaisuus sekä osa-alueittain Asemapuisto, Areena-alueelle johtava akseli sekä Posteljoonipuisto. Tavoitteena on luoda korkeatasoinen puisto- ja aukiokokonaisuus sekä luonteva kulkuyhteys kannelle. Työn tavoitteena on terävöittää alueen toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvä maisemakonsepti, joka on luonteva jatkumo hyväksytylle yleispiirteiselle yleissuunnitelmalle. Lisäksi tavoitteena on liittää ulkoalueet osaksi Asemakeskuksen kokonaisuutta niin, että ulkotilat muodostavat kokonaisuuden rakennusten julkisivujen ja muun kaupunkiympäristön kanssa. Suunnitelma perustetaan laaditun yleissuunnitelman esteettömään vaihtoehtoon. Työssä määritellään puiston rajaus, miten alueen kulkureitit sijoittuvat ja minkälaista on alueen urbaani vihreä. Tavoitteena on, että suunnitelman pohjalta on mahdollista määritellä asemakaavaan tarvittavat yleisten viheralueiden aluevaraukset sekä näihin liittyvät asemakaavamerkinnät ja -määräykset sekä rakentamistapaohjeeseen tarvittavat sisällöt. Työ tehdään rinnakkain asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun ja kaavan viitesuunnitelman kanssa.

LOCI maisema-arkkitehdit Oy Oy antoi pyynnöstä tarjouksen tähän työhön 3.4.2020. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja veloitusperuste. Tarjous perustuu Tampereen kaupungin yleisten alueiden maisemasuunnittelupalveluiden puitesopimukseen. Tarjous on hyväksyttävissä.

Liitteet

  • Tarjous  3.4.2020

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen asemakeskuksen maisemasuunnittelun konseptoinnin ja julkisen ulkotilan yleissuunnitelman LOCI maisema-arkkitehdit Oy:lta (Y-Tunnus 2180076-0) hintaan 59 025 euroa  (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793311 Elosa_ Asemakeskus. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja maisema-arkkitehti Anna Levonmaa sekä asemakaavoituksen projektiarkkitehti Marjut Ahponen. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere