§ 80 Tampereen liiketila- ja elinvoimapäivitys "Palautuminen koronasta" -tutkimusraportin tilaaminen 

Lataa  Kuuntele 

TRE:7929/02.07.01/2014

Päätöspäivämäärä

20.10.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Minna Seppänen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. +358 (50) 540 2860

Päätöksen perustelut

Tampereen keskustan kaupallisia olosuhteita kuvaavan elinvoimaluvun laskenta tehdään raitiotien rakentamisen ajan  kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Kevätpäivitys liittyy koko valtakunnan kehityksen seurantaan ja syyspäivitys Viiden tähden keskustan -kehittämisohjelmaan ja kaupungin muihin omiin tarpeisiin kehityksen seuraamiseksi. Syyspäivityksessä 2020 kiinnitetään erityistä huomiota koronapandemian vaikutuksiin, raitiotien rakentamisen etenemisen vaikutuksiin sekä havaittuihin muutoksiin kaupan toimintaympäristössä. TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:ltä on saatu 6.10.2020 päivätty tarjous elinvoimaluvun päivityksen kenttätyöstä ja raportista enimmäishintaan 4 230 € + alv. Tarjous on hyväksyttävissä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava, joten hankintalakia ei sovelleta.

Päätös

Tampereen keskustan elinvoimaluvun päivityksen kenttätyö ja raportti tilataan TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:ltä 6.10.2020 päivätyn tarjouksensa mukaisesti enimmäishintaan 4 230, 0 euroa +alv. Enimmäishintaa ei saa ylittää lman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta. Valtuutan hankekehityspäällikkö Minna Seppäsen tilaamaan työn ja tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun työ on tilattu. Tämän päätöksen lisäksi työstä tehdään kirjallinen tilaus, jossa annetaan mm. laskutustiedot. Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman määrärahoista projektilta K1540_01796311.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere