§ 64 Tampereen stadionin ja Ratinanniemen alueen ideasuunnitelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:82/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

21.8.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen ja talous-​​ ja hankintavastaava Pekka Ranta,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Viiden tähden keskusta -​kehitysohjelman yksi seuraavien vuosien kehitysalueista on Ratinan suvanto ja Tampereen stadion osana läntisen keskustan ja koko keskustan vetovoimaa vahvistavana aluekokonaisuutena.

Kehittämisen alkuvaiheessa luodaan pohjaa alueen tavoiteasetannalle, eri osa-alueiden potentiaalin tunnistamiselle sekä jatkoprosessin sujuvalle etenemiselle. Työ tukee tulevaa hankekokonaisuuksien ohjelmointia ja kokonaisvaltaisen strategian luomista sekä tuottaa myöhempiä arkkitehtikilpailuja ja tarkempaa suunnittelutyötä varten lisätietoa alueen rakentamisen sisällöllisestä ja määrällisestä potentiaalisesta. 

Tätä työtä varten on pyydetty neljältä toimistolta (JKMM Arkkitehdit Oy, Mer Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto NOAN Oy, Voodoo Associates Oy) tarjous Tampereen stadionin ja Ratinanniemen alueen ideasuunnitelman laatimisesta. Toimistot ovat menestyneet suunnittelukilpailuissa sekä toimineet monipuolisesti suunnittelukentän eri laidoille sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kilpailutusprosessi tehtiin Buildercom-palvelussa.  Tarjoukset oli ladattava palveluun 7.8.2020 klo 16 mennessä.  Saatiin kolme tarjousta: Mer Arkkitehdit Oy (2701341-8) , Arkkitehtitoimisto NOAN Oy (2813803-6), Voodoo Associates Oy (2857910-6)

Ideasuunnitelma tilataan kahdelta parhaat laatu- ja hintapisteet saaneelta toimistolta (Voodoo Associates Oy, Arkkitehtitoimisto NOAN Oy).  Poissulkemisperusteita ei ole ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, joten hankintalakia ei sovelleta.

Hankinta- asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnanjulkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman arkistossa.

Viiden tähden keskusta ​kehitysohjelmassa asiaa hoitaa hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

Päätös

Tampereen stadionin ja Ratinanniemen alueen ideasuunnitelma tilataan kahdelta parhaat laatu- ja hintapisteet saaneelta toimistolta Voodoo Associates Oy, Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta - kehitysohjelman määrärahoista projektilta K1540_19128311 Läntinen keskusta. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun työ on kirjallisesti tilattu.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere