§ 35 Tampereen valtatien yleissuunnitelma välillä Hatanpään valtatie – Viinikan liittymä ja rautatiesiltojen silta-aukkojen määrittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2734/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.4.2020

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen valtatie on tarkastelujaksolla pääosin 2+2-kaistainen pääkatu. Ajosuuntien välissä kulkee Viinikanoja. Alue on jäsentymätön ja liikennejärjestelyt paljon tilaa vieviä. Tampereen kaupungin strategisessa osayleiskaavassa alue on merkitty kaupunkirakenteen epäjatkuvuuskohdaksi, jossa on erityistä tarvetta liikkumisympäristön ja kaupunkikuvan parantamiselle. Osayleiskaavassa edellytetään liikenneväylien estevaikutuksen vähentämistä ja ympäröivien alueiden parempaa kytkeytymistä toisiinsa sekä kaupunkikuvan, liikkumisympäristön ja viheryhteyksien parantamista. Tampereen valtatien ylittävät rautatiesillat Viinikanojan alikulkusilta (päärata) ja Tampereen valtatien alikulkusilta (Jyväskylän oikoraide) on tarkoitus uusia lähivuosina. Pääradan silta uusitaan arviolta vuonna 2025 ja oikoraiteen silta vuonna 2023. Siltojen uusimisen yhteydessä on mahdollista tehdä muutoksia siltojen tukirakenteiden paikkoihin ja silta-aukkoihin ottaen huomioon liikenteen tarpeet seuraavien vuosikymmenten aikana. Tehtävänä on tässä työssä laatia yleissuunnitelma/aluevaraussuunnitelma Tampereen valtatien liikennejärjestelyistä Hatanpään valtatien ja Viinikan liittymän välillä. Suunnitelmassa pyritään toteuttamaan strategisen osayleiskaavan linjauksia. Työhön kuuluu myös uusittavien ratasiltojen vapaa-aukkojen määrittäminen. Sillat on määrä uusia kokonaisuudessaan. Jyväskylän oikoraide vuonna 2023, alustavasti rakentamalla uusi silta nykyisen vireen. Pääradan silta vuonna 2025, alustavasti uusimalla silta raidepari kerrallaan.

Sitowise Oy antoi pyynnöstä tarjouksen tähän työhön 15.4.2020. Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin ja veloitusperuste: Tampereen kaupungin ja Sitowise Oy:n välinen Liikennesuunnittelun puitesopimus (TRE:8586/02.07.01/2016). Tarjous on hyväksyttävissä.

Liitteet

  • Tarjous  (Tarjousnumero 10196283) 15.4.2020

Päätös

Tampereen kaupunki tilaa Tampereen valtatien yleissuunnitelman välillä Hatanpään valtatie – Viinikan liittymä ja rautatiesiltojen silta-aukkojen määrittämisen Sitowise Oy:lta (Y-Tunnus 2335445-0) ensimmäisen vaiheen hintaan 32 094 euroa (alv 0%). Kattohintaa ei saa ylittää.

Työn kustannukset suoritetaan kustannuspaikalta 154024 projektilta K1540_ 01793431 Elosa_ Keskustan etelän kasvusuunta. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun työtä koskeva tilaus on tehty. Tilauksessa annetaan laskutusohje. Kaupungin puolesta työn vastuuhenkilöinä toimii hankekehityspäällikkö Henri Väänänen ja liikenneinsinööri Timo Seimelä. Valtuutan Väänäsen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere