§ 27 Viinikanlahden selvitykset: sedimenttitutkimus, vesianalyysit, hydrodynaaminen mallinnus ja pohjadynaamiset mittaukset ja riskinarviointi, Sitowise Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:2661/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Hankejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hankintavastaava Pekka Ranta, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankejohtaja Tero Tenhunen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Viinikanlahden uuden asuntoalueen ja viheralueen suunnittelu alkaa selvityksillä, suunnittelukilpailulla ja asemakaavoituksen ensimmäisillä vaiheilla. Sitowise Oy on ympäristöteknisten konsulttipalvelujen puitesopimukseen (TRE:3810/02.07.01/2018) perustuen ja pyynnöstä tarjoutunut 29.3.2019 Viinikanlahden sedimenttitutkimukseen, vesianalyyseihin, hydrodynaamiseen mallinnukseen ja pohjadynaamisiin mittauksiin sekä riskinarviointiin aikapalkkina henkilöryhmittäin. Työmääräarvion mukainen kustannusarvio on 122.731,84 euroa + alv. Tarjous on hyväksyttävissä.

Kiinteistötoimi ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ovat sopineet hankinnan kustannusjaosta, jossa Kiinteistötoimi vastaa sedimenttitutkimuksen, vesianalyysien ja riskinarvioinnin kustannuksista ja Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma vastaa lähtötietojen hankinnan ja työohjelman laatimisen, luotauksien, hydrodynaamisen mallinnuksen ja pohjadynaamisten mittausten sekä projektinhallinnan ja kokousten kustannuksista. Tilaajia on laskutettava erillisillä laskuilla tilauksen yhteydessä annettavan laskutusohjeen mukaisesti.

Yhteyshenkilöt ja työn ohjaus: Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja Kiinteistötoimi, kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala.

Päätös

Sitowise Oy:ltä (Y-tunnus 2335445-0) tilataan Viinikanlahden tutkimukset kustannusarviolla 122.731,84 euroa + alv. Laskutus ei saa ylittää kustannusarviota. Kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman määrärahoista projektilta K1540_017926311 Elosa_Viinikanlahden uusi alue k. 1540 ja Kiinteistötoimen määrärahoista projektilta K1350_1807_011 Pima, käyttötal, Viinikanlahden putsari. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta kun työ on tilattu. Valtuutan rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemen tilaamaan työn.

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Organisaatiotieto

Tampere