§ 319 Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8460/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja, ammatillinen koulutus Kirsi Viskari, puh. 0400 376 420, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtaja, ammatillinen koulutus on päättänyt 06.06.2022 (§ 158), että Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutetaan rahoituspäätöksen VN/32537/2021-​MMM3 (19.5.2022) mukainen Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -​projekti ajalla 6.6.2022–15.11.2024. 

Projekti on yhteistyöhanke,​ jonka päätoteuttajina ovat Helsingin yliopisto,​ Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu,​ Arbonaut Oy ja Ponsse Oyj. Trimble Forestry Europe Oy (Trimble) ja Metsäviestintä Oy toimivat projektissa alihankkijoina.

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -projektin tavoitteena on kehittää,​ testata ja jalkauttaa käytäntöön joukko menetelmiä,​ joiden avulla metsäalan käytännön toimijat voivat toteuttaa luonnonmukaista täsmäpuukorjuuta. Tredun roolina hankeessa on toimia käytännön työskentelyn pilottina,​ sekä kehittää yhdessä karttaohjelmien kehittäjien kanssa karttanäkymä kuljettajan avuksi. Hankkeella kehitetään tulevaisuuden työelämätaitoja ja lisätään eri koulutusalojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parannetaan työelämälähtöisyyttä.

Helsingin yliopisto on laatinut yhteistyösopimusesityksen. Sopimus määrittelee projektin osapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut. Osapuolet sitoutuvat tällä sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Johtajan, ammatillinen koulutus päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Helsingin yliopiston välinen Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu -projektin yhteistyösopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Johtaja Kirsi Viskari 

Organisaatiotieto

Tampere