§ 28 Asiantuntijapalvelun tilaaminen Pentagon Design oy:ltä Vapriikin visiotyön tueksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:2597/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

9.4.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, p. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vapriikki on valtakunnallisesti merkittävä vetovoimainen ja suosittu museokeskus, joka haluaa säilyttää asemansa Tampereen alueen suosituimpana museona kehittämällä toimintaansa pitkäjänteisesti. Museon toimintaympäristössä (mm. koronakriisi, digitalisaatio, kaupungin kehittyminen) ja henkilöstössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia lähiaikoina. Museokeskuksessa on tunnistettu tarve kirkastaa Vapriikin visiota ja muotoilla asiakkaiden palvelupolkuja ja kävijäpersoonia.


Ehdotettavan työn tavoitteena on kirkastaa museon visio kaupungin kulttuuristrategiaan pohjautuen ja määrittää sen tarkoitus ja kehittämisen suunta sekä luoda käytännöllisiä työkaluja tulevaisuuden kehittämishankkeiden tueksi.

Pentagon Design on Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani palvelumuotoilussa korissa 1. Puitesopimus on voimassa 01/2019 -12/2021. Tilattava palvelu alittaa sekä kansallisen että EU:n kilpailutuskynnyksen. Hankinta on suorahankinta. 

Päätösvallan peruste: Konsernijohtajan päätös 22.12.2020 § 170.

Päätös

Museokeskus Vapriikin vision muotoilutyö hankitaan Pentagon Design oy:ltä (y-tunnus 1049233-6) Pentagon Designin tarjouksen mukaisesti. Tarjouksesta tilataan vaihe Visiotyö, yhteensä 24 000 € + alv. Kokonaisuus toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

50% (12 000 €) työstä maksetaan sivistyspalvelujen kehittämisrahasta kustannuspaikalta: Kp 131001, sisäinen tilaus 26341 ja 50% (12 000 €) maksetaan Museokeskus Vapriikin kustannuspaikalta kp: 137 212

Tämä päätös korvaa sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan tekemän päätöksen 8.4.2021 § 24.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere