§ 16 Hyvän mielen Suomi -hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3959/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.6.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana valtionavustuksia helmikuussa julkaistun uuden kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanemiseksi. Mielenterveysstrategia linjaa kansallista mielenterveystyötä vuosille 2020-2030, ja nyt haettavat valtionavustukset koskevat vuosia 2020-2022.

MIELI Suomen Mielenterveys ry valmistelee Hyvän mielen Suomi –hanketta osaksi valtionavustusta, joka osoitetaan mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa ja toimeenpanee mielenterveysstrategian painopistettä 1 Mielenterveys pääomana, joka sisältää mielenterveyden edistämisen.

Hyvän mielen Suomi hankkeessa on kolme osioita: (1) kunnissa työskentelevien ammattilaisten mielenterveysosaamisen ja –taitojen vahvistaminen Mielenterveyden Ensiapu –koulutusten avulla, (2) mielenterveysosaamisen ja –taitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa Hyvän mielen koulu –mallin avulla, sekä (3) kunnan mielenterveyden edistämisen työn kehittäminen osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta Hyvän mielen kunta –tarkistuslistan ja työkalupakin avulla.

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää kunnalta henkilöstön työaikaa Mielenterveyden Ensiapu ja Hyvän mielen koulu –koulutuksiin. Koulutusten jälkeen henkilöstön on tarpeen sopia työryhmäkokouksissa, kuinka uusi osaaminen ja taidot integroidaan osaksi päivittäistä työtä. Hyvän mielen koulu antaa välineitä opetussuunnitelman mukaiseen laaja-alaiseen osaamiseen ja terveystiedon opetukseen sekä yhteisöllisen opiskeluhuoltoon. Hyvän mielen kunta –tarkistuslistan ja työkalupakin yhteiskehittäminen ja pilotoiminen toteutetaan osana kunnan perustehtävään kuuluvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, esimerkiksi suuntaamalla vastuuhenkilön työaikaa. Kunnassa tarvitaan myös yhteyshenkilö, jonka kanssa MIELI ry voi sopia toiminnasta käytännössä.

Valtionavustusten hakuaika päättyy 31.7., ja MIELI ry:n valmisteleman hankehakemuksen liitteeksi tarvitaan yhteistyökumppaneilta aiesopimukset. Varsinainen hankeaika on 1.10.2020-31.12.2022.

Hankkeelle haettava valtionavustus kohdistuu Mieli ry:n toimintaan ja hankekumppaneiden omarahoitusosuus koostuu hanketyöhön kohdistetun työpanoksen siirrosta.

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n välinen Hyvän mielen Suomi -hankkeen  aiesopimus.

Tampereen kaupungin omarahoitusosuus toteutetaan hanketyöhön kohdistettuna työpanoksen siirtona.

Allekirjoitus

Savisaari Lauri, johtaja

Organisaatiotieto

Tampere