§ 17 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 8.-28.3.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:967/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Maija-Liisa Gröhn, p. 050 384 8251, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi 3.3.2021 uusia rajoituksia koronavirustilanteen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohjausryhmän uudet linjaukset suosittelevat työväenopiston aikuisten lähiopetuksen sulkemista seuraavin ohjein: 

Vapaan sivistyksen opetustoiminnan kansalais- ja työväenopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmät ovat suljettuina 8.–28.3., ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Opetusryhmiä voi toteuttaa 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille yleisin turvaohjein ja 2007–2002 syntyneille, mikäli opetus voidaan toteuttaa OKM:n/THL:n turvaohjein.

Tampereen seudun työväenopiston rehtori Maija-Liisa Gröhn esittää Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 3.3.2021 antamien linjausten perusteella Tampereen seudun työväenopiston opetusjärjestelyistä ajalla 8.-28.3.2021 seuraavaa:

  • Työväenopiston aikuisten (yli 20-v.) opetus siirtyy etäopetukseen, tai keskeytetään niiltä osin kuin etäopetus ei ole mahdollista. 
  • 12-vuotiaiden (2008 syntyneiden) ja sitä nuorempien opetus jatkuu lähiopetuksena, tavanomaisen/normaalin kokoisissa ryhmissä yleistä turvallisuusohjeistusta noudattaen ml. taiteen perusopetus
  • 13-18 -vuotiaiden (2007–2002 syntyneiden) nuorten lähiopetus on mahdollista max 10 osallistujan ryhmissä erityisiä OKM:n ja THL:n 2.2.2021 antamia turvaohjeistuksia noudattaen.
  • Kuitenkin silloin, kun etäopetus koetaan tarkoituksenmukaiseksi, voidaan sitä jatkaa etäopetuksena (tai hybridiopetuksena) myös alle 20 -vuotiaiden osalta.
  • Yksilö- ja pienryhmäopetus yli 20 –vuotiaiden osalta tapahtuu sulun ajan etäopetuksena ja lähiopetus toteutetaan samojen ikärajojen mukaan, kuten muu opetus.
  • Työväenopiston Opinverstaan yksilöohjaus ja lukivaikeuden yksilötestaus voidaan toteuttaa opiston tiloissa lähiopetuksena turvaväliä ja -ohjeita noudattaen (vrt. erityisopetus).
  • Luovat voimavarat - virkistyskurssi mielenterveyskuntoutujille (pienryhmä) voi jatkaa kokoontumista lähiopetuksena yleisiä turvaohjeita noudattaen
  • Ulkona tapahtuva työväenopiston kurssitoiminta on mahdollista myös sulun aikana aluehallintoviraston määräyksiä ja yleisiä turvaohjeita noudattaen.
  • Opetusryhmät, joihin pienet lapset osallistuvat aikuisen kanssa yhdessä voivat jatkaa lähiopetuksena aluehallintoviraston määräyksiä ja yleisiä turvaohjeita noudattaen. 
  • Opettajan etäopetustyöskentely ja mm. yleisluentojen striimaaminen on mahdollista opiston tiloissa

Aikuisten taiteen perusopetuksessa siirrytään etäopetukseen. Aikuisten syventävissä opinnoissa olevien ryhmien lopputyöprosessi pyritään saattamaan loppuun ja tarvittaessa mahdollistamaan lopputyötä tekeville itsenäinen työskentely opiston tiloissa turvaohjeistusta noudattaen. Työskentely tapahtuu etäohjauksessa. Jos aikuisten opetusta ei voida toteuttaa etäopetuksena esim. työskentelytekniikoista johtuen, se siirretään myöhempään ajankohtaan.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin kulttuuri- ja sivistyslautakunnan päätös 18.2.2021 § 28

Päätös

Päätän, että koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa  toteutetaan esityksen mukaisesti ajalla 8.-28.3.2021.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere