§ 18 Koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa 16.3. - 5.4.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:967/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

18.3.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Maija-Liisa Gröhn, p. 050 384 8251, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on 16.3.2021 todennut, että Pirkanmaan alueella on siirrytty koronan leviämisvaiheeseen.  Ohjausryhmä on esittänyt, että kaikki myös lasten ja nuorten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta (enemmän kuin yksi henkilö) on tauolla 5.4.2021 saakka. Ohjeen mukaan vapaan sivistystyön opetustoiminnan kansalais- ja työväenopistot sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta ovat suljettuina, ellei opetusta voida toteuttaa etäopetuksena. Lasten ja nuorten ryhmätunnit (enemmän kuin yksi oppilas) on tauolla 5.4. asti.

Tampereen seudun työväenopiston rehtori Maija-Liisa Gröhn esittää Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 16.3.2021 antamien linjausten perusteella Tampereen seudun työväenopiston opetusjärjestelyistä 5.4.2021 saakka seuraavaa:

 • Työväenopiston aikuisten (yli 20- v.) opetus jatkuu etäopetuksena, tai on keskeytettynä niiltä osin kuin etäopetus ei ole mahdollista.
 • Kaikki lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva ryhmäopetus, mukaan lukien taiteen perusopetus sekä lapsi-vanhempi ryhmien opetus siirtyy etäopetukseen, niiltä osin kuin mahdollista.
 • Yksilöopetus lähiopetuksena, yleistä turvallisuusohjeistusta noudattaen, on mahdollista:
  • lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa silloin, kun se työtekniikoiden tms. opintojen etenemisen kannalta on tarpeellista
  • työväenopiston soiton ja laulun alle 20-vuotiaiden yksilöopetuksessa, missä etäopetus ei ole tarkoituksenmukaista
 • Työväenopiston Opinverstaan yksilöohjaus ja lukivaikeuden yksilötestaus voidaan toteuttaa opiston tiloissa turvaväliä ja - ohjeita noudattaen (vrt. erityisopetus).
 • Luovat voimavarat - virkistyskurssi mielenterveyskuntoutujille (pienryhmä) voi jatkaa kokoontumista lähiopetuksena yleisiä turvaohjeita noudattaen.
 • Ulkona tapahtuva työväenopiston kurssitoiminta on mahdollista myös sulun aikana yleisiä turvaohjeita noudattaen.
 • Opettajien etäopetustyöskentely ja mm. yleisluentojen striimaaminen on mahdollista opiston tiloissa.
 • Aikuisten taiteen perusopetus jatkuu etäopetuksena. Aikuisten syventävissä opinnoissa olevien ryhmien lopputyöprosessi pyritään saattamaan loppuun ja tarvittaessa mahdollistamaan lopputyötä tekeville itsenäinen työskentely opiston tiloissa turvaohjeistusta noudattaen. Työskentely tapahtuu etäohjauksessa. Jos aikuisten opetusta ei voida toteuttaa etäopetuksena esim. työskentelytekniikoista johtuen, se siirretään myöhempään ajankohtaan.

Päätös

Päätän, että koronasuositusten ja rajoitusten toimeenpano Tampereen seudun työväenopistossa  toteutetaan esityksen mukaisesti ajalla 16.3. - 5.4.2021.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere