§ 19 Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -projekti

Lataa  Kuuntele 

TRE:4866/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Pirjo-Liisa Länkinen, p. 040 801 6082, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Projektin tavoitteena on parantaa kuntaisten ohjausta laajempiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin, asiakaskokemuksen parantaminen ja kulttuuripalvelujen saatavuuden parantaminen. Projektin lopputulos edistää kuntalaisten tasa-arvoa kulttuuristen palveluiden osalta sekä kytkee kulttuurin tiiviimmin alueen kunnissa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus liittyy tiiviisti ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen toimintoihin, joilla lisätään kuntalaisten hyvinvointia. Digitalisaatiota ja osallisuutta vahvistetaan hankkeen digiosallisuuden kokonaisuudessa. 

Projektissa tullaan laatimaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa kulttuurin/kulttuurihyvinvoinnin rakenne ja palvelutarjotin, jonka tulee olla yhteensovitettavissa sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaavien alustojen kanssa. Hanke kokoaa kulttuurilähetemalleja hankekunnista sekä verkottaa alueen toimijoita yhteen sotesta ja kulttuurista.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset vuosille 2021–2023 ovat 503 850 euroa, josta terveyden edistämisen määrärahan osuus on 348 000 euroa (69,1 %). Hankkeen toteuttaa Tampereen kaupunki yhteistyössä Pirkanmaan 18 kunnan (Hämeenkyrö, Juupajoki, Ikaalinen, Orivesi, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Pälkäne, Pirkkala, Ruovesi, Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi) sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tampereen kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana ja muut osatoteuttajina. Toteuttajat ovat osoittaneet hankkeelle omarahoitusta yhteensä 155 850 euroa, joka on 30,9 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteuttajat sopivat rooleista ja vastuista erillisillä sopimuksilla, jotka toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle viimeistään aloitusilmoituksen yhteydessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Hankkeen tunniste 202110074, Asianumero 1031/9.02.02/2021.)

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan projektin toteutus-päätös kuuluu Sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan tehtäviin.

Projektin toteuttamisaika on 01.01.2021–31.10.2023. Rahoitus on käytettävissä 31.10.2023 saakka.

Projektin omistaja on Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja ja projekti toteutetaan Sivistyspalvelujen yhteisissä palveluissa, kulttuurin palveluryhmässä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Aatu Laamanen. Kai-kessa määrärahaa koskevassa yhteydenpidossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tulee käyttää tunnistetta 202110074. 

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, talou-denhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Sivistyspalvelujen palvelu-alueen salkkujohtoryhmässä 26.02.2021. 

Päätös

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -projekti toteutetaan 1.1.2021-31.10.2023 Sivistyspalvelujen palvelualueella.

Projektin arvioidut kokonaiskustannukset vuosille 2021–2023 ovat 503 850 euroa, josta valtionavustuksena terveyden edistämisen määrärahan osuus on 348 000 euroa (69,1 %). Hankkeen toteuttaa Tampereen kaupunki yhteistyössä Pirkanmaan 19 kunnan (Hämeenkyrö, Juupajoki, Ikaalinen, Orivesi, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Pälkäne, Pirkkala, Ruovesi, Sastamala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjär-vi) sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) kanssa. Tampereen kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana ja muut toteuttajat osatoteuttajina. Tampereen omarahoitusosuus on 24 750 euroa koko hankeaikana, eli 8 250 euroa vuodessa perustuen n. 15 henkilön työaikaan (mm. lähitorit ja kulttuurin palveluryhmän oma henkilöstö), joka on n. 20 tuntia vuodessa työntekijää kohti hankeaikana. Kaikki toteuttajat ovat osoittaneet hankkeelle omarahoitusta yhteensä 155 850 euroa, joka on 30,9 prosenttia kokonaiskustannuksista. Muiden osallistuvien kuntien ja Pshp:n koko hankeajan omarahaosuus on 43 700 euroa vuodessa, eli yhteensä 131 100 euroa.

Valtionavustusta saa käyttää 1.1.2021–31.10.2023 syntyneisiin kustannuksiin.

Projektin omistaja on Tampereen kaupungin Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja.

Projektin ohjausryhmään nimetään va. kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg 30.4.2021 saakka ja kulttuurijohtaja Juha Ahonen 1.5.2021 alkaen, suunnittelija Pilvi Nissilä, hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori. Ohjausryhmän esittelijänä ja asioiden valmistelijana toimii projektipäällikkö.

Ohjausryhmään kutsutaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Tarja Heino-Tolonen, Pirkanmaan liiton sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala ja kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf Turun ammatti-korkeakoulusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ohjausryhmän jäsenenä ja yhdyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Anni Helldán. 

Projektille perustetaan neuvottelukunta, johon kutsutaan kaikkien osallistuvien kuntien, sairaanhoitopiirin ja keskeisten sidosryhmien edustajat.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113440 ja projektin SAP-tunnus on H1310_21_1. 

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere