§ 25 Kuvataideopettajan siirtäminen rehtorin virkaan Kuvataidekoulu Sara Hilden -akatemiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5458/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.9.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Paula Rautaharkko, puh. 040 776 8966, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 8016 081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen työväenopiston Kuvataidekoulu Sara Hilden -akatemiassa on täytettävänä avoimeksi jäänyt rehtorin virka (vakanssi 10001629). Sara Hilden -kuvataideakatemian rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää akatemian toimintaa, vastata tiedotuksesta ja toimia akatemian työntekijöiden esimiehenä. 

Virkaan esitetään siirrettäväksi 1.11.-31.12.2020 väliseksi ajaksi Tampereen työväenopiston kuvataideopettaja Heidi Saramäki (vakanssi 10002420). Heidi Saramäki täyttää rehtorin viran kelpoisuusvaatimukset ja hän hoitaa rehtorin tehtäviä vuosiloman sijaisena 1.9.-31.10.2020. Heidi Saramäki on antanut siirtoon suostumuksensa. Mahdollisista tehtäväjärjestelyistä päätetään syksyn aikana uuden työväenopiston rehtorin aloitettua virassaan.

Virkasiirto perustuu hallintosäännön 51 §:n, jonka mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää palvelualueella palvelualueen johtaja. 
 

Päätös

Heidi Saramäki siirretään suostumuksensa mukaisesti kuvataideopettajan virasta  (vakanssi 10002420) rehtorin virkaan (vakanssi 10001629) 1.11.-31.12.2020 väliseksi ajaksi.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere