§ 23 Lämpiö -hankkeen kumppanuussopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2512/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi, Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sopimus koskee Lämpiö –hanketta, joka on saanut rahoituksen valtiovarainministeriön digikannustin avustuksesta. Hankkeessa kehitetään ikääntyneiden etäkulttuuripalveluita kokoava ja etäelämyksen toteutumista tukeva digitaalinen alusta. Hanke toteutetaan tammikuun 2021 – lokakuun 2022 välisenä aikana. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin, Tampereen, Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit. Hanketta koordinoi Helsinki.

Hankkeen osatoteuttajat sitoutuvat vastaamaan:

  • Riittävästä asiantuntija- ja ohjausresurssista, projektinhallinnasta sekä sisällöntuotannosta 
  • Digitaalisten kulttuuripalveluiden pilotoinnista: palvelutuottajien valinta, pilottien rahoitus 
  • Käyttäjien rekrytoinnista käyttäjätestaukseen ja osallistamiseen (ml. taide- ja kulttuuripilotit) 
  • Mahdollisista omien digitaalisten palveluiden liittämisestä ja teknisistä integraatioista järjestelmään
  • Hankkeessa rakennettavaan alustaan liittyvästä palveluohjauksesta: Miten hankekunnan eri toimijat voivat ohjata, neuvoa iäkkäitä alustan palveluiden piiriin? Kunnasta löytyvien eri toimijoiden ja e.m. prosessien hahmottaminen ja kuvaaminen 
  • Alustan käyttöönotosta ja ylläpidosta oman kunnan osalta sekä käyttöönottoon liittyvästä viestinnästä

Lisäksi osatoteuttajat nimeävät johtoportaan edustajan hankkeen ohjausryhmään sekä yhteyshenkilön, joka osallistuu hankkeen koordinointiryhmän operatiiviseen työskentelyyn. 

Päätösvallan peruste Tampereen kaupungin hallintosääntö, § 37 kohta 6: Palvelualueen johtaja päättää muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä.

 

Päätös

Lämpiö-hankkeen kumppanuussopimus hyväksytään. 

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere