§ 18 Lapsiperheiden palveluja uudistavan alueellisen oppimisverkoston kehittämistyö

Lataa  Kuuntele 

TRE:4281/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Alueellisella oppimisverkostolla tarkoitetaan samanlaisella orientaatiolla kehittämistyötä tekevien alueiden yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on oppia omasta ja toisten tekemästä työstä lapsi- ja perhepalvelujärjestelmän kehittämiseksi. Alueellisen oppimisverkoston toiminnasta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla). Oppimisverkosto tukee ja syventää perhekeskustoiminnan toteuttamista. Verkosto rakennettaan yhteistyössä Itlan, Oulun yliopiston, Mieli ry:n ja ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulevien neljän innovaatioalueen kanssa.

Oppimisverkoston tarkoituksena on tukea paikallista kehittämistä, johtamista ja palvelujen uudistamista yhteisövaikuttamisen (collective impact) keinoin. Yhteisövaikutukseen ja systeemiteoreettiseen ajatteluun pohjaava kehittämistyö jakaantuu kolmeen osaan:
A-osa: kehitysympäristöjen ja palveluiden yhteistoiminta Lapset puheeksi -palvelumalli
B-osa: toiminnalliset, osallisuuteen kutsuvat yhteisöt vrt. Suomen -malli
C-osa: lapsiperhepalveluiden tarpeen ennakointi, koneoppiminen riski- ja pärjäävyystekijät palvelutarpeen ennustajana

Alueellinen oppimisverkosto vahvistaa sellaisten paikallisten toimintamallien rakentamista, jossa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sujuvaa arkea tuetaan laajalla toimijoiden yhteiseen päämäärään sitoutuneella yhteistyöllä. Paikalliset yhteisöt osallistetaan toimintaan.  Paikallisen kehittämisen kokonaisuudet rakentuvat alueilla jo meneillään olevaan lapsiperhepalveluiden kehittämiseen. Tässä projektissa Tampereen kaupungin innovaatioalueeksi on määritetty koillinen palvelualue.

Itla rahoittaa verkostossa toimivan kehittäjätyöntekijän osa-aikaisesta työ-panoksesta ja verkoston tapaamisista syntyviä kustannuksia 35 000 euroa/vuosi. Rahoituksen tarkoituksena on kattaa työtehtävään valitun henkilön, noin 50 prosentin palkka henkilösivukuluineen. Rahoitus sisältää alueen toimijoiden matkakustannuksia oppimisverkoston tapaamisiin, sekä kehittäjätyöntekijän työaikaa paikalliselle kehittämis- ja verkostotyölle. Rahoitus maksetaan 1. erässä kerran vuodessa laskun perusteella. Vuonna 2020 maksetaan 17 500 euroa ja muina vuosina 35 000 euroa/vuosi.

Projekti toteutetaan osana Tampere Junior -kehitysohjelmaa sekä Tampereen kaupungin Perhekeskus-projektia. Perhekeskus-projektin projektipäällikkö toimii tässä projektipäällikkönä oman työn ohessa. Projektissa hyödynnetään myös Tampere Junior -kehitysohjelman henkilöresursseja.

Projektin ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 87 500 euroa, josta vastaa kokonaisuudessaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. Tampereen kaupungin osuus projektin rahoituksesta toteutetaan työpanoksella. Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Perhekeskus-projekti ja Tampere Junior -kehitysohjelma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämissalkun johtoryhmän 17.06.2020 päätöksen mukaisesti.

Projektin toteuttamisaika 01.08.2020 – 31.12.2022. Rahoitus on käytettävissä 31.12.2022 saakka.  

Projektin omistaja on suunnittelujohtaja ja projekti toteutetaan osana Tampere Junior –kehitysohjelmaa ja Perhekeskus-projektia. Muita toteutuskumppaneita ovat Itla, Mieli ry, Oulun yliopisto sekä muut innovaatioalueet, joita ovat Pohjois-Karjalan Sosiaali- ja terveyspalvelujen Kuntayhtymä Siun sote, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sekä Oulun kaupungin Kaakkurin kaupunginosa. Lisäksi tukena on kansallinen ohjausryhmä, jossa toimijoina ovat muun muassa Opetushallitus ja Kuntaliitto.

Projektipäällikkönä toimii Virve Savolainen.

Projektipäällikön esimiehenä toimii Leena Viitasaari.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle (Konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämissalkun johtoryhmä hyväksyi projektin toteutukseen 17.06.2020 osaksi Tampere Junior -kehitysohjelmaa.

Päätös

Lapsiperheiden palveluja uudistavan alueellisen oppimisverkoston kehittämistyö -projekti toteutetaan osana Tampere Junior -kehitysohjelmaa sekä Tampereen kaupungin Perhekeskus -projektia. Projektissa hyödynnetään myös Tampere Junior -kehitysohjelman henkilöresursseja. Tässä projektissa Tampereen kaupungin innovaatioalueeksi on määritetty koillinen palvelualue.

Projektin ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 87 500 euroa, josta vastaa kokonaisuudessaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. Tampereen kaupungin osuus projektin rahoituksesta toteutetaan työpanoksella. Kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Perhekeskus -projekti ja Tampere Junior -kehitysohjelma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämissalkun johtoryhmän 17.06.2020 päätöksen mukaisesti.

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2022 saakka. Rahoitus maksetaan 1. erässä kerran vuodessa laskun perusteella. Vuonna 2020 maksetaan 17 500 euroa ja muina vuosina 35 000 euroa/vuosi.

Projektin omistaja on suunnittelujohtaja Leena Viitasaari.

Projektipäälliköksi nimetään Virve Savolainen, tehtävä toteutetaan osana Perhekeskus -projektin projektipäällikön tehtävää oman työn ohessa.

Projektiryhmänä toimivat Perhekeskus -projektin projektiryhmä sekä Tampere Junior -kehitysohjelman työryhmä.

Projektin ohjausryhmänä toimii Tampere Junior -kehitysohjelman ohjausryhmä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122070.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere