§ 17 Palvelukortisto - yhteistyön edistämisprojektin toteuttaminen ja kustannusten jako

Lataa  Kuuntele 

TRE:4608/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, mika.vuori@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Projekti tuottaa tietoa ja osaamista ylirajaiseen työskentelyyn ja edesauttaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palveluiden kokonaisuutta ja yhteistyötä rakentamalla digitaalisen palvelukortiston toimijoista, työmuodoista sekä erilaisista ryhmistä 0–29-vuotiaiden palveluissa. Projektin suunniteltu kesto on 18 kk (1.1.2020–30.6.2021).

Projektiin tuotoksena syntyy:

  • Sähköinen palvelukortisto 0–29-vuotiaiden palveluista työkaluksi Tampereen kaupungin sisäisille toimijoille ja organisaation ulkopuolisille toimijoille. Projekti huolehtii myös kortiston tietojen ylläpitojärjestelmän  luomisesta ja projektin jälkeisen päivityksen vastuuttamisesta sekä koulutuksesta henkilöstölle ja esimiehille.
  • Tuloksena on myös toimintakulttuurin muutos tukemaan yhdyspintatyötä ja helpottamaan ylirajaista työtä.

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön 3§:n mukaan Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja vastaa palvelualueen yhteisten toimintojen johtamisesta. Koska kyse on yhteisistä toiminnoista, projektin toteutuspäätös kuuluu johtajan tehtäviin.

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää tietohallintojohtaja, kun kyseessä on ict-kehittämismäärärahalla toteuttava projekti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 25 000 €, josta Tampereen kaupungin osuus on 25 000 €.

Projektin rahoitus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen kehittämisrahat 16 677 € ja Sivistyspalvelujen palvelualueen kehittämisrahat 8 333 €. (Hyvinvointi-konsernisalkun johtoryhmä 29.11.2019). Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue laskuttaa Sivistyspalvelujen palvelualuetta ao. summalla kerran vuodessa (kp 113440, sis. tilaus 26341.

Projektin toteuttamisaika 01.01.2020–31.12.2020. Rahoitus on käytettävissä 31.12.2020 saakka. 

Projektin omistaja on suunnittelupäällikkö Mika Vuori ja projekti toteutetaan Tampereen kaupungin palveluissa.

Projektipäällikkönä toimii Raino Ketola.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on taloussuunnittelija Seija Tuukkanen.

Projektipäällikön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä projektin kuuluu omistajalle (Konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Päätös

Palvelukortisto - yhteistyön edistämisprojekti toteutetaan ajalla 01.01.2020—31.12.2020 Tampereen kaupungin palveluissa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 25 000 €, josta Tampereen kaupungin osuus on 25 000 €.

Projektia rahoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen kehittämisrahoista 16 677 € ja Sivistyspalvelujen palvelualueen kehittämisrahoista 8 333 €. (Hyvinvointi-konsernisalkun johtoryhmä 29.11.2019). Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue laskuttaa sivistyspalvelujen palvelualuetta ao. summalla kerran vuodessa (kp 113440, sis. tilaus 26341).

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2020 saakka.

Projektin omistaja on Mika Vuori, suunnittelupäällikkö.

Projektipäälliköksi nimetään Raino Ketola, joka käyttää 40 % kokonaistyöajastaan projektiin.

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Mika Vuori ja Susanna Lundström sekä kutsutaan Tommi Eskonen, Hanna Karojärvi, Kristiina Lumme, Heljä Pirkkala ja Virve Savolainen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on taloussuunnittelija Seija Tuukkanen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122104 ja projektin SAP-tunnus on H1220_20_2.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere