§ 37 Pienten lasten Taidekaari - varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuspilotti

Lataa  Kuuntele 

TRE:1570/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava museolehtori Anne Keskitalo, p. 040 758 1965

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pienten lasten Taidekaari -varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuspilotissa kokeillaan uudenlaista toimintamallia, joka yhdistää Utelias luokka- ja Taiteilija/Taidekasvattaja päiväkodissa -toimintamallien hyvät käytänteet ja kehittää niitä eteenpäin Tampereen kaupungin kulttuuriperustaan ja varhaiskasvatuksen toimintaan soveltuviksi. Taidekasvattaja toteuttaa yhdessä päiväkodin lasten ja henkilökunnan kanssa juuri heidän toiveidensa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisen taidekasvatuskokonaisuuden. Kulttuuri tuodaan mukaan päiväkodin arkeen ja kasvatustyöhön uusien näkökulmien ja kokeiluiden kautta. Taiteen avulla tutkitaan, opitaan ja kokeillaan varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttaen.

Toimintamallissa päiväkoti kutsuu myös perheet mukaan taiteen pariin. Perheille voidaan tarjota esim. vanhempainillan yhteydessä taidenäyttely lasten teoksista, taiteilla yhdessä sen aikana ja esitellä Tampereen kaupungin perheille suunnattua kulttuuritarjontaa ja tätä kautta asiakasohjataan perheitä kulttuurin pariin. Projektin yhteydessä myös tutkitaan päiväkodissa tapahtuvan kulttuurikasvatuksen vaikuttavuutta perheiden taideharrastamiseen. Mukana olevan päiväkodin perheille tarjotaan mahdollisuus osallistua päiväkotitaiteilijan vetämälle kurssille tai työpajoihin ja yhdessä perheenä kokeilla taideharrastamista lähipäiväkodissa ilta-aikaan. Tuttu taiteilija ja tutussa lähiympäristössä tapahtuva toiminta madaltaa osallistumisen kynnystä ja voi innostaa mukaan myös niitä perheitä, joille taide ei ole osa arkea.

Pilottihankkeessa kulttuurikasvatusta vahvistetaan YK:n lasten oikeuksien suunnasta toteuttaen lasten oikeutta kulttuuriin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kulttuurikasvatuspainotusta sekä Karvi-instituutin suosituksia varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen tasaisempaan toteuttamiseen. Pilotti on linjassa Tampere Juniorin -ohjelman sekä kaupunkistrategian tavoitteeseen hyvinvointierojen kaventamisessa.

Projektissa suunnitellaan ja rakennetaan Pienten lasten Taidekaari -toimintamalli, jota testataan n.20 päiväkotiryhmälle sekä osalle 5-vuotiaiden lasten kokonaisuudesta. Projektissa tuotettu toimintamalli luo perustaa varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman rakentamiselle. Hankkeessa tuetaan lisäksi perheiden taideharrastamista.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 75 000 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 60 000 € ja Tampereen kaupungin osuus on 15 000 €.

Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (päätös OKM/63/620/2020) 60 000 euron rahoitusosuudella ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaavat pääosin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatus  yhteensä 15 000 euroa jakautuen 7000 € vuonna 2020 ja 7000 € vuonna 2021.

Projektin toteuttamisaika 1.6.2020 – 30.6.2021. Rahoitus on käytettävissä 30.6.2021 saakka.  

Hallintosäännön 37 §:n mukaan projektin toteutuspäätös kuuluu sivistyspalvelujen johtajan tehtäviin.

Projektin omistaja on sivistyspalveluidenn palveluelueen johtaja ja projekti toteutetaan Sivistyspalveluissa Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen tiiviinä yhteistyönä.  Projektissa on mukana lisäksi lastenkulttuurikeskus Rulla, Tampereen kaupunginkirjasto sekä Tampere Filharmonia.

Sisällöllisinä projektipäällikköinä toimivat Anne Keskitalo sekä Elli Rasimus. Anne Keskitalo on pääkoordinoiva projektipäällikkö ja vastaa projektin toteutuksesta. 

Taloushallinnon yhteyshenkilöinä toimivat Päivi Lehtinen ja Tiina-Maija Mattila.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esimiehinä  toimivat heidän vakituiset esimiehensä. 

Sivistyspalvelujen taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä Lauri Savisaari ja projektitoimiston taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä kehittämispääällikkö Sirpa Kolehmainen. 

Tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikkö Anne Keskitalolle.

Laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle (konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181).

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen sivistyspalvelujen salkkujohtoryhmässä 18.11.2020.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Päätös

Pienten lasten Taidekaari -projekti toteutetaan ajalla 1.6.2020 – 30.6.2021 Tampereen kaupungin sivistyspalveluissa Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen tiiviinä yhteistyönä. Hankkeessa on mukana lisäksi  lastenkulttuurikeskus Rulla, Tampereen kaupunginkirjasto sekä Tampere Filharmonia. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 75 000 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 60 000 € ja Tampereen kaupungin osuus on 15 000 €. 

Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (päätös OKM/63/620/2020) 60 000 euron rahoitusosuudella ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaavat Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatus  yhteensä 15 000 euroa jakautuen 7000 € vuonna 2020 ja 7000 € vuonna 2021.

Rahoitus on käytettävissä 30.06.2021 saakka. 

Projektin omistaja on sivistyspalveluiden johtaja. 

Projektipäälliköksi nimetään Anne Keskitalo sekä Elli Rasimus (työtunnit 10-20 h/kk). 

Projektiryhmään nimetään Suvi Jokela, Janina Ahlfors, Mia-Ylä-Nojonen, Liisa Aholainen, Anne Olsson, Pia Kuisma (1-20 h/kk). Projektiryhmään kutsutaan lisäksi tarvittaessa kulttuurilaitosten edustajat Marianna Lehtinen, Niina Niiniluoto, Niina Salmenkangas, Paula Rönni, Eija Oravuo. 

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Tuija Viitasaari pj., jäsenet: Harri Jurvela, Jaakko Laurila, Elli Rasimus, Pia Kuisma, Anne Olsson, Mia Ylä-Nojonen, Marianna Lehtinen sekä Anne Keskitalo. 

Taloushallinnon yhteyshenkilönä sivistyspalveluissa on Päivi Lehtinen. 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 137223 ja projektin SAP-tunnus on H1370_TAIDEKAARI_2020 sekä henkilöstökulut: EP02468. Lisäksi hankkeelle avataan SAP-seurantaa helpottavia lisäprr-osia TAITEn, varhaiskasvatuksen sekä Taiteilija päiväkodissa -toimintamallin suhteen.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere