§ 30 Rahoituksen osoittaminen Me-talon Tampere-projektille sivistyspalveluiden palvelualueen v. 2020 kehittämisrahasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5105/02.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Me-talo Tampere -projekti on jatkoa Tampereen kaupungin tulevaisuuden palvelumallin etelän alueen Peltolammin hyvinvointikeskuksen ja alueen uuden verkostomaisen toimintamallin toteutukselle ja vakiinnuttamiselle. Me-säätiön hallitus hyväksyi projektirahoituksen huhtikuussa 2019 ja se kattoi 100 % palveluohjaajan ja ohjaajan palkkakustannuksista 30.4.2020 saakka (työtilakustannuksista vastaa kaupunki). Nyt rahoituksen päättyessä 30.4.2020 vakanssien rahoitus jää Tampereen kaupungin vastuulle. 

Sivistyspalvelujen kehittämissalkun johtoryhmä käsitteli 16.3.2020 kehittämisrahan käyttöä, ja ehdotti, että ohjaajan ja palveluohjaajan palkkakustannukset, 52 000 euroa, voidaan kattaa Sivistyspalvelujen yhteisestä kehittämisrahasta ajalla 1.5.2020-31.12.2020. 

Päätösvallan peruste: Hallintosääntö § 37

 

Päätös

Me-talon ohjaajan ja palveluohjaajan ajalla 1.5.2020-31.12.2020 syntyvät palkkakustannukset, 52 000 euroa, katetaan sivistyspalvelujen palvelualueen kehittämisrahasta, kustannuspaikalta 113440, sis. til. 26341.

Allekirjoitus

Lauri Savisaari, johtaja

Organisaatiotieto

Tampere