§ 20 Rehtorin viran täyttäminen Tampereen seudun työväenopistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3182/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.8.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg,  040 098 5991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikössä on ollut haettavana työväenopiston rehtorin virka 14.-27.5.2020. Virka on ollut haettavana seuraavilla hakukanavilla: Tampere.fi, Kuntarekry, mol.fi, Twitter, Aamulehti 17.5.2020 ja Helsingin sanomat 17.5.2020.

Rehtorin tehtävänä on johtaa työväenopiston strategista ja pedagogista toimintaa, suunnittelua ja kehittämistä taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Virkaa haki määräajassa 22 henkilöä, joista 21 täytti kelpoisuusehdot. Yksi hakija peruutti hakemuksensa. Haastatteluihin kutsuttiin 10 henkilöä. Haastatteluiden jälkeen valittiin neljä hakijaa, jotka osallistuivat soveltuvuusarviointiin. 

Kun otetaan huomioon koulutukseen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastattelussa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista kasvatustieteen maisteri Maija-Liisa Gröhn on tehtävään soveltuvin.

Maija-Liisa Gröhn täyttää viran kelpoisuusehdot.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

.

Päätös

Kasvatustieteen maisteri Maija-Liisa Gröhn otetaan toistaiseksi voimassa olevaan Tampereen työväenopston rehtorin virkaan kuuden kuukauden koeajalla. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, II luku, 8 §)

Sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa: Tampereen työväenopisto, Sampola

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, II luku, 7 §)

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Lauri Savisaari, johtaja

Organisaatiotieto

Tampere