§ 8 Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lataa  Kuuntele 

TRE:7032/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

9.2.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi, puh 050 553 8671, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmässä, historialliset museot -yksikössä on ollut haettavana Pirkanmaan maakuntamuseon ja kulttuuriympäristöpalveluiden kulttuuriympäristöyksikön päällikön virka 15.12.2020 – 7.1.2021. Virka on ollut haettavina seuraavilla hakukanavilla Tampere.fi, Kuntarekry, mol.fi, Aamulehti 20.12. 2020, arkeologilista@helsinki.fi, museoposti@lists.greenpost.fi.

Kulttuuriympäristöyksikön päällikön tehtävänä on alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristön viranomaistyöstä vastaaminen (lausunnot, neuvottelut, strategiset ja kulttuuripoliittiset ohjelmatehtävät), alueellisen vastuumuseon maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristötehtävien johtaminen, tiedotus ja valistus, alueellisen vastuumuseoon liittyvien suunnitelmien ja strategioiden laadinta ja raportointi kulttuuriympäristön hoitoon ja valistukseen liittyvä kehittämistyö ja alueellisen museotoiminnan edistäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja työkokemusta vähintään viisi (5) vuotta. Virassa edellytetään aineellisen kulttuuriperinnön laaja-alaista tuntemusta- ja hallintaa sekä kokemusta kulttuuriympäristön viranomaistyöstä ja alueellisesta museotyöstä.

Virkaan haki määräajassa kuusi (6) henkilöä, joista kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Haastatteluihin kutsuttiin kaikki kuusi hakijaa.

Kun otetaan huomioon koulutukseen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastattelussa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista filosofian maisteri Anna Lyyra-Seppänen on tehtävään soveltuvin. Anna Lyyra-Seppänen täyttää viran kelpoisuusehdot.

Sivistyspalveluiden johtajan päätösvalta asiassa perustuu Tampereen kaupungin hallintosääntöön, § 37.

 

Päätös

Filosofian maisteri Anna Lyyra-Seppänen otetaan toistaiseksi voimassa olevaan kulttuuriympäristöyksikön päällikön virkaan kuuden kuukauden koeajalla. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, II luku, 8 §)

Sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa: Maakuntamuseo ja kulttuuriympäristöpalvelut, Museokeskus Vapriikki

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, II luku, 7 §)

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere