§ 19 Sara Hilden -kuvataideakatemian rehtorin viran täyttäminen ilman hakumenettelyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4854/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.8.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Paula Rautaharkko, puh. 040 776 8966, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 8016 081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sara Hilden -kuvataideakatemian rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää akatemian toimintaa, vastata tiedotuksesta ja toimia akatemian työntekijöiden esimiehenä. 

Esitetään, että kuvataideakatemian päätoiminen opettaja Heidi Saramäki otetaan Sara Hildenin akatemian rehtorin virkaan määräaikaisesti ajalle 1.9.-31.10.2020 vuosilomasijaiseksi.  

Määräaikaisuuden peruste: Vuosiloman sijaisuus.

Viran täyttö perustuu kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaisiin edellytyksiin, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä. Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Henkilön kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on antanut suostumuksensa.

Terveydentilaselvitystä ei vaadita, eikä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaista rikosrekisteriotetta.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Sivistyspalveluiden johtajan päätösvalta asiassa perustuu Tampereen kaupungin hallintosääntöön.

 

 

Päätös

Sara Hilden -taideakatemian päätoiminen opettaja Heidi Saramäki otetaan akatemian rehtorin virkasuhteeseen sitä haettavaksi julistamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n perusteella määräaikaisesti ajalle 1.9.-31.10.2020.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere