§ 1 Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö

Lataa  Kuuntele 

TRE:6929/00.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

7.1.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, p. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelut organisoidaan 1.1.2020 alkaen kahdelle eri palvelualueelle, jotka ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue sekä sivistyspalvelujen palvelualue. Sivistyspalvelujen palvelualueen tehtävät, organisaatio ja johtaminen on kuvattu toimintasäännössä. Toimintasäännön liitteessä (delegointimatriisi) on todettu toimivallan siirrot.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:ssä on määrätty palvelualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta mm. palvelualueen toimintasäännöstä ja päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 

Päätös

Liitteenä oleva sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö ja liite (delegointimatriisi) hyväksytään tulevaksi voimaan 1.1.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere