§ 33 Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö 1.1.2021 alkaen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6929/00.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

11.11.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen palvelut organisoidaan uudelleen 1.1.2021 alkaen. Sivistyspalvelujen palvelualueen palveluryhmät ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen, liikunnan ja nuorison sekä kulttuurin palveluryhmät. Kulttuurin palveluryhmään kuuluu Sara Hildénin taidemuseo, josta määrätään Sara Hildénin taidemuseon johtosäännössä. 

Sivistyspalvelujen palvelualueen yhteiset palvelut ovat kaupunkitasoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä kansalaistoiminnan tuen koordinointi, yksityisen varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen valvonta ja ohjaus, kehittämisen kokonaiskoordinaatio sekä palveluverkkosuunnittelu. 

 Lisäksi palvelualueen organisaatioon kuuluvat sivistyspalvelujen henkilöstöhallinto ja taloushallinto.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:ssä on määrätty palvelualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta mm. palvelualueen toimintasäännöstä ja päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 

Päätös

Liitteenä oleva sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö ja liite (delegointimatriisi) hyväksytään tulevaksi voimaan 1.1.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere