§ 16 Tampereen kaupungin ja Modeo Oy:n välisen Pellervon päiväkodin ja koulun erikoiskalusteita koskevan hankintasopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:412/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

12.3.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Antti Mustalahti, p. 041 730 6059, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi, rehtori Maaret Tervonen, p. 040 8063846, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti Tampereen kaupungin toimeksiannosta Pellervon päiväkodin ja koulun erikoiskalustehankinnan. 

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja teki hankintapäätöksen 20.1.2021 §5, jonka mukaisesti hankintasopimus tehdään Modeo Oy:n kanssa. 

Päätösvallan peruste: Tamperen kaupungin hallintosääntö, § 37: Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa. 

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Modeo Oy:n välinen erikoiskalusteiden hankintasopimus.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere