§ 4 Tampereen kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisen sopimuksen hyväksyminen, PUHTI-hanke

Lataa  Kuuntele 

TRE:310/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

15.1.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Digitalisaatio-ohjelmaa (2016) tunnistettiin tarve elinympäristöstä ja asukkaista koostettuun parannettuun nykytilan ja tapahtuvien muutoksien tilannekuvaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisen tueksi nähtiin olevan tarpeellista ja mahdollista selvittää myös yritysten ja yhteisöjen omistaman, ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyvän paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Tämän pohjalta syntyi PUHTI-hanke. Hankeen toinen vaihe on jatkoa vuonna 2020 pilotille, joka toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Sopimuksen kohteena on PUHTI-yhteistyöhankkeen toinen vaihe vuosina 2021 ja 2022. Hankkeessa kehitetään terveyden ja hyvinvoinnin johtamista uusia, palvelujärjestelmän ulkopuolelta saatavia, aluekohtaisia tietoja hyödyntäen. Tietoja voidaan hyödyntää konkreettisissa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä päätöksissä kaupungin johtamisessa sekä päivittäisen työn tukena. Tarkempi hankekuvaus on liiteessä 1.

PUHTI-hankkeen yhteistyökustannusmallli on kuvattu liitteessä 2. Tämä sopimus koskee Tampereen kaupungin osuutta, jonka kaupunki maksaa THL:lle.

Sopimussumma on yhteensä 60 000 (kuusikymmentätuhatta, 30 000 €/ vuosi) euroa sisältäen arvonlisävero-osuuden hyväksytyistä verollisista kustannuksista ja THL:n yleiskustannusosuuden, 15 % kuluista. Kustannukset jaetaan sivistyspalvelujen palvelualueen ja sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen kesken. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuudesta tehdään erillinen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös. 

Sopimuskausi on 1.1.2021 - 31.12.2022.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö, §37, palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta sopimusten hyväksymisestä. 

Päätös

Hyväksyn Tampereen kaupungin ja Tervyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisen sopimuksen PUHTI-hankkeen toteutuksesta. 

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere