§ 22 Tampereen seudun työväenopiston rehtorin viran täyttäminen ilman hakumenettelyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2627/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

14.9.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg,  040 098 5991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Työväenopiston rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää koko työväenopiston toimintaa, vastata tiedotuksesta ja toimia opistosihteerien, rehtorin (kuvataideakatemia), apulaisrehtorien ja viestintäsihteerin esimiehenä. Rehtori kuuluu kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtoryhmään ja toimii kirjasto- sekä kansalaisopistoyksikön johtajan 3. varahenkilönä.

Työväenopiston vararehtori Tuula Vatasella on työväenopiston rehtorin virkaan vaadittava kelpoisuus sekä rehtorin 1. varahenkilönä paras näkemys rehtorin työn sisällöstä. Esitetään, että Tuula Vatanen otetaan työväenopiston rehtorin virkaan määräaikaisesti ajalle 1.10.-18.10.2020.  

Määräaikaisuuden peruste: Avoimen viran täyttäminen tehtäväjärjestelyjen ajaksi

Viran täyttö perustuu kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaisiin edellytyksiin, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä. Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Henkilön kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on antanut suostumuksensa.

Terveydentilaselvitystä ei vaadita, eikä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaista rikosrekisteriotetta.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan päätösvalta asiassa perustuu konsernijohtajan päätökseen 19.12.2019 § 183 (palvelussuhdeasioiden delegointimatriisi).

 

 

Päätös

Työväenopiston vararehtori Tuula Vatanen otetaan työväenopiston rehtorin virkasuhteeseen sitä haettavaksi julistamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n perusteella määräaikaisesti ajalle 1.10.-18.10.2020.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Lauri Savisaari, johtaja

Organisaatiotieto

Tampere