§ 25 Tampereen taidemuseon vision ja toimintamallin sidosryhmämuotoilun hankinta Pentagon Design oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2633/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

8.4.2021

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Heikki Aittala, puh. 044 481 1169, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseo uudistuu Siilo-uudisrakennuksen ja vanhojen tilojen peruskorjauksen myötä kokonaisvaltaisesti. Uudistumisessa halutaan aktiivisesti kuulla ja osallistaa eri sidosryhmiä, niin sisäisiä kuin ulkoisia. Osallistavan työn on tarkoitus tukea ja edistää hankkeen arkkitehtisuunnittelua, mahdollistaa puitteet museon uudelle toiminnalle ja lisätä eri tahojen osallisuutta hankkeeseen.

Rakennushankkeen etenemisen kannalta kevät 2021 on kriittinen oikeiden lähtötietojen, tarpeiden ja toiveiden kartoittamiselle ja priorisoinnille arkkitehtisuunnittelun tueksi. Osallistava suunnittelu palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen mahdollistaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden ja toiveiden kartoittamisen, käyttöskenaarioiden laatimisen ja toimintojen perustellun priorisoimisen yhteisen päämäärään peilaten. Osallistamisen tavoitteena on onnistuneen rakennushankkeen lisäksi sisäisen innon ja sitoutuneisuuden kasvattaminen museon kokonaisvaltaista uudistusta kohtaan sekä uuden museon tulevien yhteistyökumppanien aktivointi mukaan museon toimintoja ideoimaan ja sitä kautta odotusten nostaminen ja hankkeen näkyvyyden lisääminen.

Pentagon Design on Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani palvelumuotoilussa korissa 1. Puitesopimus on voimassa 01/2019 -12/2021. Tilattava palvelu alittaa sekä kansallisen että EU:n kilpailutuskynnyksen. Hankinta on suorahankinta. Hankinta tehdään Pentagon designilta, joka kuuluu kaupungin palvelumuotoilun puitesopimuksen piiriin ja hinnat määräytyvät puitesopimuksessa määriteltyihin hintoihin.

Päätösvallan peruste: Konsernijohtajan päätös 22.12.2020 § 170.

Päätös

Tampereen taidemuseon vision ja toimintamallin muotoilutyötä hankitaan Pentagon Design oy:ltä (y-tunnus 1049233-6) Pentagon Designin tarjouksen mukaisesti. Tarjouksesta tilataan vaihe Siilon rakennusvaihetta tukeva osallistava suunnittelu, yhteensä 20 000 € + alv. Kokonaisuudet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

50% tästä vaiheesta maksetaan sivistyspalvelujen kehittämisrahasta kustannuspaikalta: Kp 113440, sisäinen tilaus 26341 ja 50% maksaa Tampereen taidemuseo.

Allekirjoitus

johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere