§ 34 Tampereen taidemuseon visiotyön hankinta Pentagon Design Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7028/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

25.11.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, p. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseo on kehittämässä toimintaansa kokonaisvaltaisesti, asiakaslähtöisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Museo tekee tänä päivänä monipuolisesti yleisötyötä, tämä osaaminen ja toteuttamisen kumppanuudet muodostavat vahvan pohjan myös uudenlaisen toiminnan kehittämiselle. Museo on nimetty alueellisen vastuumuseon asemaan vuoden 2020 alusta, mikä lisää sen mahdollisuuksia vaikuttaa voimakkaasti koko alueen hyväksi niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin.

Taidemuseolla on tunnistettu sisäisesti tarve yhteisen vision ja uuden strategisen toimintamallin ja toimintatavan kiteyttämiselle sekä lisäksi suunnitelmissa peruskorjaus, muutostoimia ja merkittävänä uutena mahdollisuutena Siilon uudisrakennus. Nämä yhdessä Tampereen keskustan kehitystoimien, museoalan murroksen sekä yleisesti ottaen yhteiskunnallisten muutosten kanssa muodostavat otollisen hetken toiminnan uudistustyölle.

Mikäli uudisrakennus Siilosta etenee toteutukseen, muodostuu rakennustöiden ja nykyisen museon peruskorjausten ajasta kahden vuoden ajanjakso, jolloin fyysistä taidemuseota ei ole. Tämä on museon uudistumisen kannalta erityinen näytön paikka, johon visiotyössä, sekä mahdollisessa brändin ja toimintamallin uudistustyössä luodaan ratkaisuja.

Päätös

Tampereen taidemuseon vision ja toimintamallin muotoilutyötä hankitaan Pentagon Design oy:ltä (y-tunnus 1049233-6) Pentagon Designin tarjouksen mukaisesti. Tarjouksesta tilataan vaiheet 1 & 2, yhteensä 21 000 € + alv. Kokonaisuudet toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Pentagon Design on Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani palvelumuotoilussa korissa 1. Puitesopimus on voimassa 01/2019 -12/2021. Tilattava palvelu alittaa sekä kansallisen että EU:n kilpailutuskynnyksen. Hankinta on suorahankinta.

Maksetaan sivistyspalvelujen kehittämisrahasta kustannuspaikalta: Kp 113440 - 26341

Allekirjoitus

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere