§ 26 Työväenopiston kuvataideopettajan viran täyttäminen ilman hakumenettelyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5335/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Paula Rautaharkko, puh. 040 776 8966, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 8016 081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen työväenopiston kuvataideopettajan tehtävänä on lasten, nuorten opettaminen kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti ja aikuisille kuvataiteen kursseilla opettaminen vapaan sivistystyön mukaisesti. Lisäksi kuvataideopettaja osallistuu koulun muuhun toimintaan ja kehittämiseen.

Esitetään, että kelpoisuusehdot täyttävä työväenopiston tuntiopettaja Anni Toivonen palkataan kuvataideopettajan virkaan määräaikaisesti ajalle 1.11.-31.12.2020.

 

Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus.

Viran täyttö perustuu kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaisiin edellytyksiin, joiden perusteella virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä. Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Henkilön kanssa on keskusteltu asiasta ja hän on antanut suostumuksensa.

Terveydentilaselvitystä ei vaadita, eikä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaista rikosrekisteriotetta.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Sivistyspalveluiden johtajan päätösvalta asiassa perustuu Tampereen kaupungin hallintosääntöön.

 

 

Päätös

Työväenopston määräaikainen tuntiopettaja Anni Toivonen otetaan kuvataideopettajan virkasuhteeseen sitä haettavaksi julistamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n perusteella määräaikaisesti ajalle 1.11.-31.12.2020.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere