§ 30 Varhaiskasvatuksen palveluryhmän vuosisuunnitelman 2024 muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4183/02.02.01/2023

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus p. 050 523 7386, taloussuunnittelija Kirsi M Koivisto p. 040 133 1476, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Pirjo-Liisa Länkinen, p. 040 801 6082, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vuosisuunnitelman 2024 laadinnan jälkeen varhaiskasvatus on saanut uusille hankkeille valtionavustuksia, joita ei ole otettu huomioon vuosisuunnitelmaa laadittaessa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (päätös LSSAVI/22808/2023) on myöntänyt Tampereen kaupungille valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahasta yhteensä 47 600 euroa käytettäväksi varhaiskasvatuksen LIIMA – Liikkumisen iloa Mansessa -hankkeeseen. Valtionavustusprosentti on 50 %. Avustuksen käyttöaika on 1.3.-31.12.2024. Avustusta myöntäessään rahoittaja on painottanut pitkäjänteistä ja laadukasta liikunnan kehittämistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (päätös OKM/602/520/2023) on myöntänyt Tampereen kaupungille erityisavustusta yhteensä 557 211,99 euroa yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseen vuosille 2024-2025 esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja vapaan sivistystyön oppivelvollisten koulutuksessa. Esiopetuksen järjestää Tampereen kaupungilla varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen osuus myönnetyn avustuksen määrästä on 119 254 euroa, ja sitä käytetään vuoden 2024 aikana 59 627 euroa. Valtionavustusprosentti on 70 %. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2024-31.7.2025.

Päätösvallan peruste
Tampereen kaupungin hallintosääntö § 37 kohta 15: Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta vuosisuunnitelman muuttamisesta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa.

Päätös

Varhaiskasvatuksen palveluryhmän vuosisuunnitelmaan 2024 kohdennetaan saatua avustusta projektitunnisteille tuloihin ja menoihin seuraavasti:

H1310_24_01_03   59 627 euroa
H1310_LIIMA          47 600 euroa

Vuosisuunnitelman muutoksen nettovaikutus on 0 euroa.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)