§ 40 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen sivistyspalvelujen palvelualueella, asiakaspalvelupäällikkö

Lataa  Kuuntele 

TRE:7692/01.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Satu Koski, puh. 040 801 6236, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualue organisoidaan 1.1.2021 alkaen neljään eri palveluryhmään, jotka ovat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmät. Muutosta on käsitelty sivistyspalvelujen palvelualueen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 3.11.2020 ja toimintasääntö on hyväksytty 11.11.2020.

Päiväkodin johtaja Katri Mantere on hoitanut asiakaspalvelupäällikön viran sijaisuutta 1.9.2018 lähtien viranhaltijan toimiessa kaupungin muussa tehtävässä. Organisaatiomuutoksen yhteydessä asiakaspalvelupäällikön virka on tulossa avoimeksi. Asiakaspäällikön virka uudessa organisaatiossa tulee sijoittumaan varhaiskasvatus ja esiopetus palveluryhmään ja varhaiskasvatusjohtajan alaisuuteen. Asiakaspalvelupäällikön tehtävä pysyy sisällöllisesti nykyisen kaltaisena.

Asiakaspalvelupäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai päiväkodin johtajan pätevyys sekä riittävä johtamiskoulutus ja - kokemus.

Kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Päiväkodinjohtaja, vs. asiakaspalvelupäällikkö, Katri Mantere soveltuu asiakaspalvelupäällikön virkaan ja hänet on tarkoituksenmukaista siirtää tähän tehtävään sivistyspalvelujen palvelualueen tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä. Katri Manteretta on kuultu asiasta 16.12.2020 ja hän on antanut järjestelyyn suostumuksensa.

Katri Mantere on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä toiminut johtamistehtävissä päiväkodinjohtajana, aluepäällikkönä sekä asiakaspalvelupäällikön viransijaisena. Mantere täyttää asiakaspalvelupäällikön viran kelpoisuusvaatimukset.

Sivistyspalveluiden johtajan päätösvalta asiassa perustuu Tampereen kaupungin hallintosääntöön 51§.

Päätös

Päiväkodinjohtaja, vs. asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere siirretään sivistyspalvelujen palvelualueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelupäällikön virkaan 1.1.2021 alkaen suostumuksensa mukaisesti.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere