§ 39 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen sivistyspalvelujen palvelualueella sekä palkan vahvistaminen, talouspäällikkö

Lataa  Kuuntele 

TRE:7692/01.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Satu Koski, puh. 040 806236, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualue organisoidaan 1.1.2021 alkaen neljään eri palveluryhmään, jotka ovat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmä. Lisäksi sivistyspalvelujen palvelualueelle kuuluvat yhteiset palvelut, sivistyspalvelujen henkilöstöhallinto sekä sivistyspalvelujen taloushallinto. Sivistys- ja kulttuurilautakunta perusti 19.11.2020 palvelualueelle uuden talouspäällikön viran 1.1.2021 alkaen.

Talouspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Talouspäällikön tehtävä sijoittuu organisaatiossa sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan alaisuuteen. Talouspäällikön vastuulla on koko sivistyspalvelujen palvelualueen taloushallinto, sen johtaminen ja prosessien kehittäminen johdon tukena. Talouspäällikkö vastaa myös sivistyspalvelujen riskienhallinnan sekä hallinnon kokonaisuudesta.

Kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen hallinto- ja talouspäällikkö Jaana Hartman soveltuu sivistyspalvelujen palvelualueen talouspäällikön virkaan ja hänet on tarkoituksenmukaista siirtää tähän tehtävään sivistyspalvelujen palvelualueen tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä. Jaana Hartmania on kuultu asiasta 15.12.2020 ja hän on antanut järjestelyyn suostumuksensa.

Jaana Hartman on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hartman täyttää talouspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset.

Palvelualueen johtajan toimivalta asiassa perustuu hallintosääntöön 51 §.

 

Päätös

Hallintotieteiden maisteri, hallinto- ja talouspäällikkö Jaana Hartman siirretään sivistyspalvelujen palvelualueen talouspäällikön virkaan suostumuksensa mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Jaana Hartmanille myönnetään luontoisetuna matkapuhelimen käyttöoikeus.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Johtaja Lauri Savisaari

Organisaatiotieto

Tampere