§ 68 Aikuispotilaille annettavien yleishammaslääkäripalvelujen hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:8014/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

23.12.2019

Päätöksen tekijä

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin vastaanottopalvelujen suun terveydenhuollon tuotannon ja ostopalvelujen palvelussa on vajetta. Hoitotakuun toteuttamiseksi tarvitaan lisää kiireettömän hammashoidon kapasiteettia.

Suomen Terveystalo Oy:ltä (Y-tunnus1093863-3) on tiedustelu mahdollisuutta tarjota yleishammaslääkäripalvelun kiireetöntä palvelua. He ovat luvanneet tuottaa kaupungille sitä 100 tuntia viikossa, SFA 49,32.

Edellä mainitun perusteella esitetään yleishammaslääkäripalvelun kiireettömän palvelun hankintaa Suomen Terveystalo Oy:ltä (Y-tunnus1093863-3) ajalle 1.1. - 15.5.2020.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sopimuskaudella sitoumuksetta yhteensä noin 300 000 €. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122922.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

 

 

 

Päätös

Hankitaan aikuispotilaille annettavaa yleishammaslääkäripalvelujen kiireetöntä palvelua Suomen Terveystalo Oy:ltä (Y-tunnus 1093863-3) 100 tuntia viikossa, ajalle 1.1. - 15.5.2020

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on sitoumuksetta noin 300 000 euroa.

Sopimus on Tampereen kaupunkia sivota vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

 

 

 

Allekirjoitus

Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere