§ 65 Diabeettisen retinopatian seurantapalvelun pienhankinta Oriveden kaupungin asukkaille

Lataa  Kuuntele 

TRE:7791/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelija Emma M Lindström, puh. 044 481 1125, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen Vastaanottopalvelujen palvelulinja pyysi tarjousta Digifundus Oy:ltä diabeettisen retinopatian seurantapalveluiden hankinnasta. Digifundus Oy ilmoitti halukkuutensa jatkaa uudelle sopimuskaudelle edeltävän sopimuksen ehdoilla ja hinnoilla.

Tampereen kaupunki vastaa Diabeettisen retinopatian seulontatutkimuksen järjestämisestä Tampereen ja Oriveden kaupungin asukkaille. Tampereen kaupungin asukkaille vastaavat palvelut ostetaan Tays Silmäkeskukselta, jossa myös seulontaan liittyvät silmänpohjakuvaukset toteutetaan. Oriveden kaupungin asukkaiden kuvaukset on tarkoituksenmukaisesti toteutettu pitkistä välimatkoista johtuen Orivedellä paikallisesti, mikä on ollut mahdollista Digifundus Oy:n kehittämän palvelukonseptin mukaisesti.

Hankinnan vuosiarvo on ollut noin 13 000 €/vuosi (alv 0) ja tutkimuksia Orivedellä on tehty noin 320 /vuosi. Palvelun sujuvan toteuttamisen ja jatkuvuuden sekä hankinnan pienen volyymin vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa palvelua. Tästä syystä tarjousta päädyttiin pyytämään vain Digifundus Oy:ltä.

Edellä mainitun perusteella ja toiminnan jatkuvuuden vuoksi esitetään hankittavaksi diabeettisen retinopatian seulontatutkimuksen palvelua Oriveden kaupungin asukkaille Digifundus Oy:ltä (Y-tunnus 2219705-1) ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021, arvonlisäverottomaan hintaan 39,40 € /tutkimus. Tutkimuksia noin 320 /vuosi.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta yhteensä noin 13 000 €/vuosi. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122923.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus diabeettisen retinopatian seurantapalvelujen hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Digifundus Oy:n (Y- tunnus 2219705-1) kanssa.

Sopimuskausi on 1.1.2020 - 31.12.2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on sitoumuksetta noin 26 000 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere