§ 60 Emerald S 3D-skannerin hankinta suun terveydenhuoltoon, leasing

Lataa  Kuuntele 

TRE:5644/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.10.2019

Päätöksen tekijä

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisylihammaslääkäri Nina Piililä, puh. 040 767 7090, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja suunnittelija Kirsi Susi, puh. 040 776 1629, etunimi.sukumimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ylilääkäri Kati Myllymäki, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikön 1. varahenkilö, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Suupolilla, Tampereen kaupungin suun terveydenhuollossa toteutetaan 3D-kuvantamisen projektia ajalla 1.6.- 31.12.2019.

Projektin tarkoituksena on ottaa käyttöön 3D- kuvantaminen suuskannerilla sekä 3D-tulostimilla. Uuden tekniikan avulla saadaan vuosittain huomattavia kustannussäästöjä manuaalisesti otettujen jäljennösten ja laboratoriossa teetettävien kipsimallien jäädessä pois miltei kokonaan. Arvioitu säästö laboratoriokustannuksissa vuositasolla on noin 50 000 euroa. 3D-kuvantaminen on myös ekologinen vaihtoehto, sillä ympäristöjätteen määrä saadaan pienenemään ja ympäristöpäästöt vähenevät kipsimallien kuljetusten vähentyessä.

Markkinatilanteen kartoittamisen jälkeen Tampereen kaupungin Suupolilla päädyttiin koekäyttämään Plandent Oy:n Emerald S 3 D-skanneria, johon on tarjolla suomenkielinen tuki, ylläpito ja huolto.

Plandent Oy on tehnyt tarjouksen Emerald S- 3D-skannerin leasing-sopimuksesta sekä 36 kuukaudeksi että 60 kuukaudeksi.

 

Päätös

Päätetään hankkia 36 kuukauden leasing-sopimuksella Plandent Oy:ltä Planmeca Emerald S skanneri sekä lisävarusteena liikuteltava kärry skannerille ja tietokoneelle.

Hankinnan ennakoitu arvo 36 kuukauden ajalle on noin 29 000 euroa (ALV 0%). Vuokraerät laskutetaan 3 kuukauden jaksoissa etukäteen, joka tarkistetaan rahoitushetkellä sen päivän korkotasoa vastaavaksi.

Kustannukset maksetaan suun terveydenhuollon kustannuspaikalta 122900.

 

Allekirjoitus

Ylilääkäri Kati Myllymäki, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikön 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere