§ 13 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:318/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

20.3.2019

Päätöksen tekijä

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Maarit Ahopelto, puh. 040 806 3506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virat (9) on julistettu haettaviksi Tampereen kaupungin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla, KuntaRekryssä, LinkedIn:ssä, Mediuutisissa sekä Lääkärilehdessä 08.02.2019 ja Helsingin Sanomissa sekä Aamulehdessä 10.02.2019. Hakuaika oli 04.02.– 26.02.2019.

Virkoja haki määräajassa 11 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista lääketieteen lisensiaatti *********on tehtävään soveltuva.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Päätös

Lääketieteen lisensiaatti *********otetaan terveyskeskuslääkärin virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Tipotien terveysasema

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Vastaanottopalvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen  

Organisaatiotieto

Tampere