§ 10 Vastaanottopalvelujen palvelulinjan esimiesten varahenkilöt

Lataa  Kuuntele 

TRE:148/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.4.2019

Päätöksen tekijä

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Maarit Ahopelto, puh. 040 806 3506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vastaanottopalvelujen palvelulinjan esimiesten ollessa estyneitä hoitamaan virka- ja työtehtäviään määrätään heille varahenkilöt.

 

Päätös

Vastaanottopalvelujen palvelulinjan esimiesten ollessa estyneitä hoitamaan virka- ja työtehtäviään varahenkilöiksi määrätään seuraavat henkilöt:

Suun terveydenhuollon suun hoitotyön päällikkö Anne-Mari Aaltonen, ensisijaisesti vastaava hammashoitaja Riitta Paukkunen ja toissijaisesti vastaava suuhygienisti Nina Harkin. 
Ylihammaslääkäri Suvi Korri, lääketieteellisissä asioissa ensisijaisesti apulaisylihammaslääkäri Jukka Kuusisto ja toissijaisesti vastaava hammaslääkäri Merja Päiviö.

Vastaanottotoiminnan ylilääkäri Kati Myllymäki, hallinnollisissa asioissa ensisijaisesti hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, toissijaisesti apulaisylilääkäri Sari Torkkeli ja kolmanneksi apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen, lääketieteellisissä asioissa ensisijaisesti apulaisylilääkäri Sari Torkkeli, toissijaisesti apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen ja kolmanneksi terveyskeskuslääkäri Seppo Lehtiö.

Vastaanottotoiminnan hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, ensisijaisesti osastonhoitaja Minna Talonen ja toissijaisesti osastonhoitaja Tuula Urvikko.

Vastaanottotoiminnan hoitotyön lähiesimiehet:
osastonhoitaja Tuula Urvikko, ensisijaisesti sairaanhoitaja Tarja Ojaniemi ja toissijaisesti sairaanhoitaja Kirsi Koivu,
osastonhoitaja Tea Vatanen, ensisijaisesti sairaanhoitaja Tarja Kaitala ja toissijaisesti sairaanhoitaja Minna Seppälä,
osastonhoitaja Anna-Mari Alavillamo, ensisijaisesti sairaanhoitaja Maarit Lehtonen ja toissijaisesti sairaanhoitaja Leena Leppänen,
osastonhoitaja Terhi Kivipelto, ensisijaisesti sairaanhoitaja Rinna Kattelus ja toissijaisesti terveydenhoitaja Leena Valkeeniemi-Tasanen,
osastonhoitaja Minna Talonen, ensisijaisesti apulaisosastonhoitaja Sari Ylinen ja toissijaisesti apulaisosastonhoitaja Lotta Pekkarinen,
osastonhoitaja Maarit Maja, ensisijaisesti sairaanhoitaja Tuula Pulkkinen ja toissijaisesti sairaanhoitaja Anne Antila,
aikuisneuvonnan koordinaattori Sirkka Helin, ensisijaisesti terveydenhoitaja Tarja Paavola ja toissijaisesti terveydenhoitaja Seija Ignatius,
osastonhoitaja Jaana Knuuttila-Järvinen, ensisijaisesti sairaanhoitaja Terhi Siili ja toissijaisesti sairaanhoitaja Ulla Virtanen,
osastonhoitaja Riitta Koskela, ensisijaisesti sairaanhoitaja Päivi Rinta-Pollari ja toissijaisesti terveydenhoitaja Niina Kotaniemi sekä
osastonhoitaja Kati Sipilä, ensisijaisesti sairaanhoitaja Satu Yrjölä ja toissijaisesti sairaanhoitaja Johanna Ylistalo.

Samalla kumoan 16.8.2018 § 53 (TRE:149/2018) tekemäni päätöksen vastaanottopalvelulinjan varahenkilöiden määräämisestä.

Allekirjoitus

Vastaanottopalvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere