§ 2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastaus kantelun johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7353/07.01.00/2019

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Mikko Rantanen, puh. 041 730 0690, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle on 4.11.2019 toimitettu kantelu, jossa kantelija on katsonut, ettei hän ole saanut Tampereen kaupungilta vastaanottoilmoitusta lähettämänsä sähköpostin johdosta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 21.11.2019 kanteluun vastauksen, jossa se on todennut, että Tampereen kaupungin viranhaltija on jo asianmukaisesti vastannut kantelijan esittämiin kysymyksiin, eikä samaa asiaa koskeviin kysymyksiin ole tarpeen vastata usean eri henkilön. Tämän vuoksi aluehallintovirasto on todennut, että Tampereen kaupunki on vastannut kantelijan esittämiin kysymyksiin asianmukaisesti. Lisäksi aluehallintovirasto on vastauksessaan todennut, että kantelija on saanut kysymyksiinsä vastauksen, joten ei voida katsoa, että kantelijan asia olisi jäänyt käsittelemättä sen takia, että hän on lähettänyt tiedustelunsa sähköpostitse.

Liitteenä oleva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastaus sisältää henkilötietoja, minkä vuoksi sitä ei julkaista kaupungin internetsivuilla.

Päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kantelun johdosta 21.11.2019 antama vastaus LSSAVI/17351/2019 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere