§ 5 Vahingonkorvausvaatimus autolle aiheutuneesta vahingosta Tampereen kaupungin varikolla Tarastenjärvellä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1816/03.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.11.2020

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianomainen on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle vahingon, joka on aiheutunut ajoneuvoon kohdistuneesta ilkivallasta sekä ajoneuvossa sijainneen omaisuuden anastamisesta ajoneuvon ollessa säilytyksessä Tampereen kaupungin varikolla Tarastenjärvellä.

Korvausta on vaadittu yhteensä 4.624,17 euroa korkoineen 2.3.2020 lukien.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kyseessä oleva varastoalue on ollut aidattu sekä lukittu. Myös ajoneuvon siirto on tehty kaikilta osin asianmukaisesti. Edellä esitetyn perusteella voidaan katsoa, että Tampereen kaupungin toiminta sekä turvajärjestelyt ovat olleet asianmukaisia ja riittävän huolellisella tasolla.

Tampereen kaupungin ei voi myöskään katsoa olevan vastuussa kolmannen tahon rikoksella aiheuttamalle vahingolle. Korvausvaatimus tulisi esittää sille taholle, jota epäillään vahingon aiheuttamisesta.

Koska kaupungilla ei voida katsoa olevan korvausvastuuta aiheutuneesta vahingosta, tulee vahingonkorvausvaatimus hylätä perusteettomana.

 

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere