§ 122 Oikaisuvaatimus ajoneuvon varastosiirrosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5389/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

4.8.2022

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Katutarkastaja Esko Nieminen, puh. 050 064 2079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asianosainen on vaatinut oikaisua katutarkastajan tekemään päätökseen 12.7.2022 nro. 13925 ajoneuvon siirrosta ja siirrosta perittävistä kustannuksista.

Asianosainen vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että siirretty ajoneuvo on myyty ennen siirtopäätöksen antamista, eikä asianosainen näin ollen ole ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvo on ollut hylättynä yksityisen kiinteistön pihassa. Siirto on suoritettu taloyhtiön isänöitsijän tekemän virka-apupyynnön perusteella. TRAFIN ajoneuvorekisteristä tarkistettujen tietojen mukaan asianosainen on ajoneuvon omistaja. 

Lain ajoneuvojen siirrosta mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä  säilyttämisestä ja hallinoinista aiheutuneet kustannukset. 

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo edellä esitetyn perusteella, että oikaisuvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

 

 

Sovelletut säännökset:

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 7 § ja 11 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee ajoneuvojen siirrosta annetun lain (1508/2019) 14 §:n mukaiset oikaisuvaatimukset 7 §:n mukaisista siirroista ja 11 §:n mukaisista maksuista (Yrja 22.2.2022 § 16).

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere