§ 124 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5366/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

5.8.2022

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava matkalippujen tarkastaja Noora Suorsa, puh. 041 731 1547, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 19.07.2022 klo 10.24 tekemään, tarkastusmaksua 7 20000 07565 koskevaan, päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esitti tarkastustilanteessa aikuisten matkakortin, jonne oli ladattu 360 vuorokauden kausilippu A-B –vyöhykkeille. Matkalippujen tarkastus suoritettiin C-vyöhykkeellä. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli kertonut tarkastajalle menevänsä lentoasemalle, eikä ollut tiennyt lentoaseman kuuluvan C-vyöhykkeeseen. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehtojen mukaan matkustajan vastuulla on hankkia oikeanlainen ja oikeilla vyöhykkeillä voimassa oleva lippu. Vyöhyke on merkitty jokaisen pysäkin tietoihin Nyssen aikataulupalveluissa, ja tarkat vyöhykerajat näkyvät Nyssen reittioppaassa. Lentokenttälinjalle numero 103 on Nysse.fi –sivuilla oma osio, jossa kerrotaan tarvittavista vyöhykkeistä sekä maksutavoista.

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Joukkoliikenteessä noudatettavassa avorahastuskäytännössä matkustajan on huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole tarkastushetkellä 19.07.2022 ollut asianmukaista matkalippua, koska hänen tarkastajalle esittämä matkakortti oli A-B vyöhykkeiden kausilippu. Matkalippujen tarkastus suoritettiin C-vyöhykkeellä. Se seikka, että matkustaja ei ole tahallaan menetellyt virheellisesti, ei sellaisenaan ole riittävä peruste tarkastusmaksun poistamiseksi. Asiassa ei ole ilmennyt laissa tarkoitettua syytä, jonka vuoksi tarkastusmaksun määräämistä olisi pidettävä ilmeisen perusteettomana tai kohtuuttomana. Tarkastusmaksun oikaisemiseen ei ole syytä.

 

Sovelletut säännökset:

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) 1 § 1 momentti, 8 § ja 10 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 11.8.2021 § 60).

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere