§ 125 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5365/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

5.8.2022

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava matkalippujen tarkastaja Noora Suorsa, puh. 041 731 1547, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 27.07.2022 klo 12.00 tekemään, tarkastusmaksua 7 20000 08037 koskevaan, päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esitti tarkastustilanteessa nuorten ikäryhmän mobiilikertalipun. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoi ostaneensa nuorten lipun vahingossa, koska on täyttänyt vasta heinäkuussa 25-vuotta. Nuorten ikäryhmän alennuslippuja voivat ostaa 17-24 –vuotiaat matkustajat. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehtojen mukaan asiakkaan vastuulla on hankkia oikeanlainen lippu. Nysse mobiilin käyttöehtojen mukaan matkustajan tulee tarkistaa ennen maksun vahvistamista valitsemansa vyöhykkeet ja asiakasryhmä. Nysse mobiilissa on nähtävissä lasten ja nuorten asiakasryhmän ikärajat ennen matkalipun vahvistamista ja ostamista.

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Joukkoliikenteessä noudatettavassa avorahastuskäytännössä matkustajan on huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole tarkastushetkellä 27.07.2022 ollut asianmukaista matkalippua, koska hänen tarkastajalle esittämä mobiililippu oli virheellinen. Nuorten ikäryhmän alennuslippuja voivat ostaa 17-24 –vuotiaat matkustajat. Se seikka, että matkustaja ei ole tahallaan menetellyt virheellisesti, ei sellaisenaan ole riittävä peruste tarkastusmaksun poistamiseksi. Asiassa ei ole ilmennyt laissa tarkoitettua syytä, jonka vuoksi tarkastusmaksun määräämistä olisi pidettävä ilmeisen perusteettomana tai kohtuuttomana. Tarkastusmaksun oikaisemiseen ei ole syytä.

 

Sovelletut säännökset:

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) 1 § 1 momentti, 8 § ja 10 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 11.8.2021 § 60).

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere