§ 126 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5360/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

5.8.2022

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 27.7.2022 klo 10.52 tekemään päätökseen, koskien tarkastusmaksua 7 20000 08015.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on pyytänyt maksuun oikaisua, vedoten siihen, että hänellä on ollut mukana aikuisten matkakortti, jossa on ollut ladattuna arvoa matkustamista varten. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kertonut tarkastajalle käyttäneensä matkakorttia lukijassa ratikkaan noustessa, sekä pyytänyt tarkastajaa katsomaan tarkastuslaitteelta kuinka paljon raha-arvoa matkakortilla on. Tarkastuslaitteelta ei ole pystynyt näkemään raha-arvon määrää. Tämän jälkeen oikaisuvaatimuksen tekijä on kertonut tarkastajalle terveydentilastaan, mikä on saattanut vaikuttaa oikaisuvaatimuksen tekijän kertoman mukaan hänen toimintaan ja siihen, että matkakorttia ei ole leimattu lippulaitteella asianmukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt 29.7.2022 tulostetun tositteen matkakortin raha-arvosta matkalippujen tarkastuspäivältä. Matkakortilla on ollut raha-arvoa 83,52 euroa. Tämän lisäksi kyseisen matkakortin korttihistoriaa tarkasteltaessa 23.7.2022 –31.7.2022 välisenä aikana, on nähtävissä, että matkakorttia on käytetty säännöllisesti.

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Asiassa on sinänsä riidatonta, että tarkastushetkellä asiakas on esittänyt tarkastajalle leimaamattoman matkakortin. Oikaisuvaatimuksen tekijän matkakortin tietoja tarkasteltaessa, sekä asiassa esitetyn selvityksen perusteella voidaan katsoa, että asianmukaisen lipun puuttuminen on johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta. Tämän lisäksi tarkastusmaksun määräämistä voidaan pitää kohtuuttomana.

Päätös

Oikaisuvaatimus hyväksytään. Tarkastusmaksu jätetään perimättä asianosaiselta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere