§ 114 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3965/02.04.03/2023

Päätöspäivämäärä

18.9.2023

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava matkalippujen tarkastaja Noora Suorsa, puh. 041 731 1547, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 17.8.2023 klo 09:03 tekemään, tarkastusmaksua 7 20000 29640 koskevaan, päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut maksuun oikaisua vedoten siihen, että on matkustanut itse asianmukaisella matkalipulla, sekä siihen, että on lisäksi ostanut polkupyörälle erillisen matkalipun. Hän on esittänyt tarkastustilanteessa lähimaksulla ostetun matkalipun. Hänellä on ollut mukana polkupyörä, jolle oli ostanut erillisen mobiilikertalipun. Polkupyörälle ostettu mobiilikertalippu oli leimaamaton. Oikaisuvaatimuksen tekijä on osoittanut tarkastustilanteessa matkustavansa itse asianmukaisella matkalipulla.

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Joukkoliikenteessä noudatettavassa avorahastuskäytännössä matkustajan on huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu. 

Asiassa on riidatonta, että tarkastushetkellä oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt polkupyörälle ostetun leimaamattoman mobiilikertalipun. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippuehtojen mukaan matkustajan velvollisuus on vahvistaa matkaoikeus aina bussin, ratikan tai asemalaiturin lippulaitteella. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen selvitysten perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että matkustajan itselleen ostama matkalippu on ollut asianmukainen ja polkupyörälle ostetun asianmukaisen matkalipun esittämättä jättäminen on johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, minkä lisäksi tarkastusmaksun määräämistä voidaan pitää kohtuuttomana. Tarkastusmaksun määräämistä koskeva päätös kumotaan ja mahdollisesti maksettu tarkastusmaksu palautetaan asiakkaalle. 

 

Sovelletut säännökset:

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) 1 § 1 momentti, 8 § ja 10 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 11.8.2021 § 60).

Päätös

Oikaisuvaatimus hyväksytään. Tarkastusmaksu jätetään perimättä asianosaiselta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere