§ 115 Päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4246/02.04.03/2023

Päätöspäivämäärä

18.9.2023

Päätöksen tekijä

Katupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava matkalippujen tarkastaja Noora Suorsa, puh. 041 731 1547, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Katupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisua tarkastajan 18.08.2023 klo 08:02 tekemään, tarkastusmaksua 7 20000 30286 koskevaan, päätökseen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esitti tarkastustilanteessa vahvistamattoman Nysse Mobiilin opiskelijan kausilipun. Hän vetoaa terveydentilaansa sekä siihen, että ohjeistus tarkastusmaksumääräyksestä ja matkalippujen matkustusoikeuden vahvistamisesta on epäselvä. Hän kertoo lisäksi, että tarkastusmaksun määräystilanteessa tarkastajien toiminta on ollut epäasiallista, koska tarkastajat eivät ole heti reagoineet hänen pyyntöönsä poistua raitiovaunusta ulos jatkamaan asian käsittelyä. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo matkustavansa joukkoliikenteellä Helsingissä, missä mobiililippua ei tarvitse vahvistaa lippulaitteella, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei hän ole ymmärtänyt vahvistaa matkustusoikeutta lippulaitteella. Hän kertoo, että terveydentilaansa vaikuttavat tekijät oireilevat joukkoliikenteessä, minkä takia julkisessa liikenteessä matkustaminen on kuormittavaa ja ahdistavaa. Lopuksi hän kertoo, että näiden seikkojen johdosta ei ole vahvistanut mobiililippuaan lippulaitteella.

Matkalippujen tarkastustilanteessa on ilmoitettu asianosaiselle tarkastusmaksumääräyksestä, jolloin hän on yrittänyt poistua tilanteesta. Tilanteeseen on tullut toinen tarkastaja. Asianosaisella ei ole ollut henkilöllisyystodistusta, minkä takia matkalippujen tarkastaja on pyytänyt häntä kirjoittamaan henkilötiedot paperille, jotta tarkastaja voi varmentaa henkilöllisyyden väestötietojärjestelmästä. Hän ei ole pystynyt antamaan tietojaan ja tarkastajat ovat poistuneet ulos matkustajan kanssa heti, kun kaikki vaunussa olleet tarkastajat olivat tehneet tarkastustyön loppuun. Tilanteen jatkuessa ratikkapysäkillä, tarkastajat ovat antaneet asianosaiselle aikaa rauhoittua. Matkalippujen tarkastajat viettivät hänen kanssaan pysäkillä huomattavasti työaikaa rauhoitellen, keskustellen ja antaen  hänelle mahdollisuuden kertoa oikeat henkilötiedot. Asianosainen antoi tarkastajalle väärät henkilötiedot toistuvasti, väittäen olevansa "Anni Heikkilä". Hän sanoi toistuvasti, ettei muista henkilötunnustaan tai muita tietoja itsestään. Lopulta tarkastajat kertoivat hänelle, että seuraavaksi tilanteeseen pyydetään virka-apua henkilöllisyyden selvittämiseksi. Tällöin asianosainen pyysi tarkastajilta anteeksi ja antoi oikeat henkilöllisyystiedot, jotka vahvistettiin väestötietojärjestelmästä.

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehtojen mukaan asiakkaan vastuulla on hankkia oikeanlainen ja oikeilla vyöhykkeillä voimassa oleva lippu. Tämän lisäksi matkustajan velvollisuus on vahvistaa matkaoikeus aina bussin, ratikan tai asemalaiturin lippulaitteella. Lipun voimassaolo pitää vahvistaa lippulaitteella jokaisella matkalla, aina kyytiin noustessa. Nyssen tuottamia joukkoliikennematkoja ja -palveluja käyttävän asiakkaan vastuulla on perehtyä ehtoihin ja toimia niiden mukaisesti. Nysse Mobiilissa, ennen lipun käyttöönottoa tulee kuvitetut ohjeet siitä, kuinka mobiililipun QR-koodi käytetään lipunlukijalla, jokaisella matkalla. Vasta näiden ohjeiden jälkeen lipun voi avata ja ottaa käyttöön. Nysse.fi:n ja Nyssen reittioppaan avulla voit selvittää, mitä joukkoliikennevälineitä ja reittejä hyödyntäen pääsee halutusta lähtöpisteestä määränpäähän ja millainen lippu matkalle tarvitaan. Ohjeita lipuista, niiden käyttämisestä ja reiteistä löytyy myös Nyssen pysäkeiltä. Ohjeet ovat suomeksi ja englanniksi. 

Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, hän on matkalipun hinnan lisäksi velvollinen suorittamaan tarkastajan määräämän tarkastusmaksun.

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä matkustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttuminen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana.

Joukkoliikenteessä noudatettavassa avorahastuskäytännössä matkustajan on huolehdittava siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu. 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole tarkastushetkellä 18.08.2023 klo 08:02 ollut asianmukaista matkalippua, koska hänen matkalippunsa matkustusoikeutta ei ollut vahvistettu. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on ollut mahdollisuus perehtyä etukäteen matkalipun lippu- ja maksuehtoihin sekä mobiililippujen käyttöohjeisiin. Hän kertoo, että on ymmärtänyt virheensä tarkastusmaksun määräystilanteessa, jonka jälkeen hän on saanut paniikkikohtauksen. Tämän jälkeen hän on pyrkinyt harhauttamaan tarkastajia vääriä henkilötietoja antamalla. Se seikka, että matkustaja ei ole tahallaan menetellyt virheellisesti, ei sellaisenaan ole riittävä peruste tarkastusmaksun poistamiseksi. Asiassa ei ole ilmennyt laissa tarkoitettua syytä, jonka vuoksi tarkastusmaksun määräämistä olisi pidettävä ilmeisen perusteettomana tai kohtuuttomana. Tarkastusmaksun oikaisemiseen ei ole syytä.

 

Sovelletut säännökset:

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) 1 § 1 momentti, 8 § ja 10 §.

 

Toimivalta:

Katupäällikkö käsittelee joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, 11.8.2021 § 60).

Päätös

Oikaisuvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Katupäällikkö Pasi Halme

Organisaatiotieto

Tampere