§ 77 Asiakasmaksusihteerin viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5243/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

13.10.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palveluesimies Mari Kallinen, puh. 041 730 2282, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eija Haapanen, puh. 040 801 6506, etunimi.sukunimi

Päätöksen perustelut

Asiakasmaksusihteerin virka on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla ja KuntaRekryssä. Hakuaika oli 11.9.- 25.9.2020.

Virkaa haki määräajassa 50 henkilöä. Hakijoista kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Asiakasmaksusihteerin tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse, tuloselvitysten sekä asiakasmaksupäätösten tekeminen sekä asiakasmaksulaskutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu tiimin toiminnan kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Työssä tärkeää on oman ammattitaidon ja osaamisen aktiivinen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Hakijoista haastateltiin Hanna Laakso, Susan Rantanen ja Auli Koivu.

Kun otetaan huomioon koulutukseen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista tradenomi Hanna Laakso on tehtävään soveltuvin.

Hän on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Kehittämisjohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Liiketalouden tradenomi Hanna Laakso otetaan asiakasmaksusihteerin virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Varasijalle valitaan taloushallinnon ja toimistopalveluiden merkonomi Susan Rantanen.

Virantoimituksen alkamispäivä on 1.11.2020.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Asiakasmaksut

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere