§ 22 Asiantuntijapalvelun tilaus AVPH:n käyttöönottoon vammais- ja päihdepalvelujen asiakasohjausyksikössä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1831/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

12.3.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintokoordinaattori Minna Helynen, puh. 050 342 0908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampere on hankkinut ja käyttöönottanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyydenhoidon palveluissa KL Kuntahankintojen kilpailuttaman kansallisen Hyvis - Ajanvaraus- ja palvelunhallinta (AVPH) - järjestelmän (TRE:9277/02.07.01/2016).

Vuonna 2019 käynnistyi ’Asiakasohjauksen lyhyt- ja pitkäaikaispaikkojen kapasiteetinhallintajärjestelmän laajentaminen asumisen asiakasohjausyksikössä’ -projekti, missä on tehty esiselvitystä, yleisiä taustatöitä sekä sovelluksen parametroitavuuden kehittämistä sekä käynnistetty käyttöönotot asiakasohjauksessa (TRE:7342/02.07.01/2019).

Jokainen uusi palvelutehtävän käyttöönotto vaatii toimialakohtaisten perustietojen suunnittelun ja mallintamisen järjestelmään, teknisiin konfigurointeihin liittyvän asennustyön, AD-ryhmien konfigurointityön toteuttamisen sekä pääkäyttäjä- ja loppukäyttäjäkoulutusta järjestelmää käyttäville ammattilaisille.  Tällä tilauksella mahdollistetaan palvelun käyttöönotto myös päihdeasiakkaiden ja vammaispalvelujen asiakasohjausyksikössä sisältäen kaksi loppukäyttäjäkoulutusta ja palvelutuottajien viennin järjestelmään.

Solita Oy tarjoaa käyttöönoton laajentamiseen liittyvät asiantuntijatyöt puitesopimuksen mukaisena erillistyönä.

Hankintayksikön katsotaan täyttäneen lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii palveluja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää puitejärjestelyä.

Päätös

Tilataan Ajanvaraus- ja palvelunhallinta - sovelluksen (AVPH) käyttöönottoon laajentamiseen liittyvä asiantuntijatyö Solita Oy:lta. Tilauksesta aiheutuvat kustannukset, enintään 25 777 euroa (alv 0%) maksetaan projektirakenneosalta K1130_ ICT_ 19_ 31 vuodelle 2020 myönnetyistä ICT-kehittämisrahoista.

 

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere