§ 76 Hankintapäätös kehittämiskokeilusta: A-klinikka Oy:n toimittama päihteettömyyden etäseurantaratkaisu

Lataa  Kuuntele 

TRE:5919/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

13.10.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Hult, p. 040 152 7694, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen, p. 040 801 6378, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kehittämiskokeilu on osa Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta, jossa tavoitteena on sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavien organisaatioiden ja yritysten kanssa (www.cohewe.eu).

Kehittämiskumppania haettiin julkaisemalla tietopyyntö julkisten hankintojen sähköisessä kanavassa Hilmassa. Vastauksena tietopyyntöön saatiin ratkaisunkuvaus kuudelta yritykseltä. Ratkaisunkuvaukset arvioitiin suhteessa tarvemäärittelyn kuvaukseen. Arvioinnin teki työryhmä, johon kuuluivat CoHeWe-hankkeen edustajat sekä terveydenhuollon ammattilaisia. Kehittämisyhteistyökumppani valittiin toteuttamiskelpoisuuden perusteella.

Kehittämiskokeilun tavoitteena on seurata asiakkaan alkoholinkäyttöä (päihteettömyys) etänä sekä tukea asiakkaan raittiutta. Tavoitteena myös kerätä jatkuvaa reaaliaikaista tietoa asiakkaan tilanteesta sekä puuttua alkoholinkäytön lisääntymiseen ja retkahdustilanteisiin välittömästi.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on minimissään 4 kuukautta alkaen palvelun (Previct Alcohol) käyttöön otosta viidellä asiakkaalla. Kehittämisyhteistyö alkaa 18.9.2020 ja palvelukokeilu toteutetaan 28.9.2020-29.1.2021. Kokeiltava ratkaisu koostuu alkoholimittarista, matkapuhelimen asennusohjelmasta, verkkopohjaisesta terveydenhuollon portaalista ja tietokannasta informaation ja datan keräämiseksi ja tallentamiseksi. Alkoholimittari ja matkapuhelimen sovellus ovat asiakkaan käytössä, kun taas hoidonantaja on yhteydessä terveydenhuollon portaaliin.

Kehittämisyhteistyön kertamaksu on 6 000 euroa. Kehittämisyhteistyön kertamaksu sisältää rajoittamattoman kokeilulisenssin ja tarvittavan tuen ja opastuksen. Ensimmäinen maksuerä (50 %) suoritetaan kun kokeilu on käynnistynyt ja palvelu on käytössä. Toinen maksuerä suoritetaan, kun kokeilu on ollut käytössä 2 kuukautta (maksu kirjautuu vuoden 2020 joulukuulle).

Päätös

Hankitaan A-klinikka Oy:n, Y-tunnus 2782671-8 toimittama päihteettömyyden etäseurantaratkaisu A-klinikka Oy:n tarjouksen mukaisena.

Hankinnan kulut maksetaan kustannuspaikalta 122017 ja kohdennetaan projektitunnisteelle K1220_18_1, Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe).

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere