§ 72 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5068/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

28.9.2020

Päätöksen tekijä

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä, puh. 041 730 1322, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eija Haapanen, puh. 040 801 6506, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla, KuntaRekryssä ja sosiaalisen median kanavilla. Hakuaika oli 26.8.2020 - 9.9.2020.

Virkaa haki määräajassa kaksi henkilöä. Hakijoista kaikki täytti kelpoisuusvaatimukset. Haastattelut pidettiin 14. - 15.9.2020. Haastattelijoina toimivat asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi ja vastaava asiakasohjaaja Pilvi Sipiläinen.

Asumisen asiakasohjauksen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelujen sosiaalityöntekijä tekee asiakastyötä vastaten asiakkaiden palveluohjauksesta ja neuvonnasta erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin sekä tekee viranomaispäätöksiä palveluista. Osana asiakasohjausta sosiaalityöntekijä antaa konsultaatioapua asumispalveluyksiköille ja muille viranomaisille. 

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja työkokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastattelussa saatu vaikutelma, hakijoista laillistettu sosiaalityöntekijä Anja Koponen on tehtävään soveltuvin.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilöstöreksiteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika).

Kehittämisjohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Laillistettu sosiaalityöntekijä Anja Koponen otetaan sosiaalityöntekijän virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Virantoimituksen alkamispäivä on 1.10.2020.

Viranhoitopaikka palvelusuhteen alkaessa: Asumisohjausyksikkö, Asumisen asiakasohjaus.

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa tiedon saatuaan valinnasta, toimittaa työterveyshuollon antama lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere